ÅA-SH forskarseminariet

Activity: Participating in or organising an eventOrganising a conference, symposium or workshop

Description

Årets ÅA–SH forskarseminarium kommer att arbeta i två separata tematiska workshops:

1. Anti-fascismens och fascismens historia. Anti-fascismens och fascismens fält skall här förstås i dess bredaste bemärkelse som inkluderar olika variationer av anti-fascistiskt och fascistiskt agerande. Vi är speciellt intresserade av att diskutera anti-fascism och fascism inom Norden och Östersjöområdet. Vi kommer bland annat att diskutera etniska minoriteters roll inom anti-fascismens och fascismens historia, nya transnationella och komparativa perspektiv. Workshopen bjuder även på möjlighet att diskutera framtida nordiskt forskningssamarbete om anti-fascismens och fascismens historia.

2. Globalhistoria. Här betraktas globalhistoria som ett brett paraplybegrepp för olika, även regionalt fokuserade studier som analyserar gränsöverskridande fenomen utifrån historiska perspektiv. Detta kan innefatta allt från nordiska och (öst-)europeiska till (post-)koloniala företeelser och därvid gärna belysa lokala förhållanden i ett bredare, ibland världsomspännande sammanhang. Vi kan tänka oss att bland annat diskutera Nordens profil på den internationella arenan, sociala rörelser och geopolitiska utvecklingar. Det kommer att finnas möjlighet att dryfta möjligheten för framtida samarbeten kring transnationell och globalhistorisk forskning.

Organisatörer:
Kasper Braskén & Mats Wickström (ÅA)
Mats Deland & Norbert Götz (SH)
Period20 May 2021
Event typeWorkshop
LocationTurku, FinlandShow on map
Degree of RecognitionInternational

Keywords

  • antifascism
  • global history
  • globalhistoria