Publications (333)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/4 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
E1 Popularised article, newspaper article
Vaalien voittaja voidaan määritellä eri tavoin (2011)
Vesa Koskimaa
Helsingin Sanomat
A3 Book section, Chapters in research books
Vaccination against diseases caused by Flavobacteriaceae species (2014)
Sundell K, Högfors-Rönnholm E, Wiklund T
Wiley-Blackwell
E1 Popularised article, newspaper article
Vaccinattityder (2018)
Anna Soveri
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Vacuum ultraviolet photon-mediated production of [18F]F-2 (2017)
Krzyczmonik A, Keller T, Kirjavainen AK, Forsback S, Solin O
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen (2015)
Antony Fredriksson
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
Vad den bortvände kan se. Recension av Jörgen Mattlar, att vända sig bort (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
A4 Conference proceedings
Vad gör du just nu? En studie av statusuppdateringar på Facebook (2011)
Collin Lotta
University of Eastern Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Vad gör ni egentligen ? (2014)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
E1 Popularised article, newspaper article
Vad hade Chydenius gjort? (2015)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
A4 Conference proceedings
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk (2014)
Sarah Kvarnström
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
E1 Popularised article, newspaper article
Vad skall man med sådana som mig till? (2018)
Fritjof Sahlström
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Vad sätter djurskyddsnivån – regeln eller kontrollen? (2015)
Frida Lundmark, Helena Röcklinsberg, Birgitta Wahlberg, Charlotte Berg
Svensk VeterinÄrtidning
B2 Book section
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
B2 Book section
Vad är bildning bra för? (2018)
Hugo Strandberg
Folkets Bildningsförbund r.f.
E1 Popularised article, newspaper article
Vad är det för fel på unga väljare? (2017)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
A3 Book section, Chapters in research books
Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten? (2014)
Bengt Kristensson Uggla
Axl Books
A4 Conference proceedings
Vad är en anakronism? (2014)
Martin Gustafsson
Tampere University Press
E1 Popularised article, newspaper article
Vad är en juridisk mänsklig rättighet? (2006)
Slotte Pamela
Ihmisoikeusraportti
E1 Popularised article, newspaper article
Vad är ett obiologiskt rasbegrepp? (2016)
Natan Elgabsi
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Vad är matematikångest? (2018)
Johan Korhonen
Kielikukko: jäsenlehti
D1 Article in a trade journal
Vad är nytt i den nya läroplanen? (2017)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Pohjanmaan Opettaja – Österbottens Lärare
B2 Book section
Vad är religiös tro bra för? (2010)
Hugo Strandberg
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Vaikeasti afaattisten henkilöiden yhteisöpohjainen kommunikoinnin kuntoutus ja taitojen ylläpito (2006)
Pirkko Rautakoski
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Vaikeasti afaattisten ihmisten kommunikaatiokurssit (2017)
Pirkko Rautakoski
Gaudeamus
A1 Journal article (refereed)
Vaikuttavuuden arvioinnin käyttö johtamisessa (2018)
Pekka Kettunen
Hallinnon Tutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Vaikuttavuuden arviointiin tulee panostaa (2014)
Pekka Kettunen
Helsingin Sanomat
D4 Published development or research report or study
Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (2017)
Pekka Kettunen
A1 Journal article (refereed)
Valence and Arousal Ratings for 420 Finnish Nouns by Age and Gender (2013)
Carina Söderholm, Emilia Häyry, Matti Laine, Mira Karrasch
PLoS ONE
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Valfrihet och bristfällig konkurrens inom hälsovården (2018)
Eva Österbacka
Affärsmagasinet Forum
B1 Non-refereed journal articles
Valfrihet och oskrivna regler : karnevalernas tid och rum (2004)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur
E2 Popularised monograph
Valheen jäljillä (2018)
Ari Haasio, Anu Ojaranta, Markku Mattila,
Kustannusosakeyhtiö Avain
A1 Journal article (refereed)
Valheen lähteillä – Valemedian lähteistö ja sen luotettavuus (2017)
Ari Haasio,Anu Ojaranta,Markku Mattila
Media ja Viestintä
A1 Journal article (refereed)
Validity of a test of children's suggestibility for predicting responses to two interview situations differing in their degree of suggestiveness (2003)
Finnilä K, Mahlberg N, Santtila P, Sandnabba K, Niemi P
Journal of Experimental Child Psychology
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Valkoisuusnormi, rodullistamisen kritiikki ja sukupuoli (Johdanto) (2015)
Suvi Keskinen, Lena Näre, Salla Tuori
Sukupuolentutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Val och förtroende (2014)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Valorization of biomass derived terpene compounds by catalytic amination (2018)
Irina L. Simakova, Andrey V. Simakov, Dmitry Yu. Murzin
Catalysts
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Valorization of lignin–carbohydrate complexes from hydrolysates of Norway spruce: Efficient separation, structural characterization, and antioxidant activity (2019)
Yongchao Zhang, Singhi Wang, Wenyang Xu, Fang Cheng, Andrey Pranovich, Annika Smeds, Stefan Willför, Chunlin Xu
ACS Sustainable Chemistry and Engineering
View on publisher's site
B2 Book section
Valtion ja paikallishallinnon jännitteinen suhde (2016)
Pekka Kettunen, Michael Kull
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
A3 Book section, Chapters in research books
Valuable Metals and Energy Recovery from Electronic Waste Streams (2017)
Fiseha Tesfaye, Daniel K. Lindberg, Joseph Hamuyuni
Springer
View on publisher's site
G5 Doctoral dissertation (article)
Valuable monomers and oligomers from hemicelluloses (2019)
Andrea Pérez Nebreda
B1 Non-refereed journal articles
VALUES IN DENMARK - DANISH - RIIS,O, GUNDELBACH,P (1993)
SUNDBACK S
Temenos
A1 Journal article (refereed)
Value systems and intentions to interact in social media: The digital natives (2017)
Malin Brännback, Shahrokh Nikou, Harry Bouwman

Telematics and Informatics
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet (2014)
Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
A1 Journal article (refereed)
Van der Waals bonding in layered compounds from advanced density-functional first-principles calculations (2012)
Björkman T, Gulans A, Krasheninnikov A, Nieminen R
Physical Review Letters
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Van der Waals density functional for solids (2012)
Björkman T
Physical review B: Condensed matter and materials physics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces (2016)
Shigeki Kawai, Adam S. Foster, Torbjörn Björkman, Sylwia Nowakowska, Jonas Björk, Filippo Federici Canova, Lutz H. Gade, Thomas A. Jung, Ernst Meyer
Nature Communications
View on publisher's site
D5 Textbook, professional manual or guide
Vanhan testamentin selitysraamattu. II, Historiakirjat (2018)
Antti Laato
Perussanoma
D5 Textbook, professional manual or guide
Vanhan testamentin selitysraamattu Osa 1: Laki (2017)
Antti Laato
Perussanoma
B1 Non-refereed journal articles
Vanhojen kuusimetsien vihreä kaunotar, salohapero, Russula graminea (2014)
Juhani Ruotsalainen, Jukka Vauras
Sienilehti
D4 Published development or research report or study
Vanhusten osallistaminen sosiaaliseen ja kulttuurielämään: kokemuksia
palveluasumisesta
(2015)
Mariya Riekkinen
Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
B2 Book section
Vanhuuden ja vanhuustyön tulevaisuuksista (2014)
Alf Rehn
Turun ammattikorkeakoulu
A1 Journal article (refereed)
Vanillin hydrodeoxygenation: Kinetic modelling and solvent effect (2018)
Alexandrina Sulman, Päivi Mäki-Arvela, Louis Bomont, Vyacheslav Fedorov, Moldir Alda-Onggar, Annika Smeds, Jarl Hemming, Vincenzo Russo, Johan Wärnå, Mats Käldström, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Letters
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Vanliga myter om logopedisk röstbehandling (2011)
Susanna Simberg
Puheterapeutti
D6 Edited professional books
Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö: sivistystyön vapaus ja vastuu -pamfletti 2015 (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
A3 Book section, Chapters in research books
Vapaus uskoa - miten luterilaisesta Suomesta tuli moniuskontoinen? (2017)
Ruth Illman
Gaudeamus
A1 Journal article (refereed)
Vapor Pressure of Water in Black Liquor (2015)
Järvinen, M. P., Kankkunen, A. E. P., De Blasio, C. and Miikkulainen
Nordic Pulp and Paper Research Journal
E1 Popularised article, newspaper article
Varats uthärdliga villrådighet. Recension av Aidan Chambers' Vykort från ingenmansland (2001)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Vardagsnära dramatik. Recension av Tove Appelgren & Salla Savolainens Sov nu, Vesta-Linnéa! (2003)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Vardagsnära fantasiäventyr i växtriket (2014)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Vardagsrealism för vår tid. Recension av Åsa Mendel-Hartvig: Sagor om Siri (2017)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Vardag, väninneskap och vanmakt inför döden. Recension av Christel Sundqvist Nu spränger vi taket (2019)
Mia Österlund
Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
E1 Popularised article, newspaper article
Varelsen möter Gnistan (2014)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Varför bär vi upp kollekt? (2015)
Gustav Björkstrand
Kummin
E1 Popularised article, newspaper article
Varför finns det så få brandkvinnor? (2019)
Hanna Acke
Åbo Underrättelser
E1 Popularised article, newspaper article
Varför forska i finlandssvenskar? (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Varför jag inte älskar poesi. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Varför läsa skönlitteratur i skolan? (2017)
Heidi Höglund
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Varför misslyckas stora projekt? (2016)
Magnus Hellström
Projektitoiminta
A3 Book section, Chapters in research books
Varför skriver de som de gör? Om små barns skrivande (2019)
Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse (2019)
Slotte Åsa
E1 Popularised article, newspaper article
Varför väcker ordet hen så mycket känslor? (2018)
Mio Lindman
Svenska YLE
A4 Conference proceedings
Varför vänder 'framgångsrika' högstadieelever ryggen till matematiska praktiker? (2010)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
University of Eastern Finland
D1 Article in a trade journal
Varhaisen kirkon näkökulmia kirkon ykseyteen (2018)
Anni Maria Laato
Perusta
E1 Popularised article, newspaper article
Varhaisen kirkon todistajat hehkuivat rohkeutta ja iloa (2015)
Anni Maria Laato
Kirkkomme lähetys
A1 Journal article (refereed)
Variants of Psychopathy in Adult Male Offenders: A Latent Profile Analysis (2015)
Andreas Mokros, Robert D. Hare, Craig S. Neumann, Pekka Santtila, Elmar Habermeyer, Joachim Nitschke
Journal of Abnormal Psychology
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Variation across texts and discourses: Theoretical and methodological perspectives on text type and genre (2010)
Tuija Virtanen
De Gruyter
B2 Book section
Variation and change in a Finnish region of the Baltic sea (2006)
Huldén N
Franz Steiner Verlag
A1 Journal article (refereed)
Variation in clutch size in relation to nest size in birds (2014)
Møller AP, Adriaensen F, Artemyev A, Banbura J, Barba E, Biard C, Blondel J, Bouslama Z, Bouvier JC, Camprodon J, Cecere F, Charmantier A, Charter M, Cichon M, Cusimano C, Czeszczewik D, Demeyrier V, Doligez B, Doutrelant C, Dubiec A, Eens M, Eeva T, Faivre B, Ferns PN, Forsman JT, Garcia-Del-Rey E, Goldshtein A, Goodenough AE, Gosler AG, Gozdz I, Gregoire A, Gustafsson L, Hartley IR, Heeb P, Hinsley SA, Isenmann P, Jacob S, Järvinen A, Juskaitis R, Korpimäki E, Krams I, Laaksonen T, Leclercq B, Lehikoinen E, Loukola O, Lundberg A, Mainwaring MC, Mänd R, Massa B, Mazgajski TD, Merino S, Mitrus C, Mönkkönen M, Morales-Fernaz J, Morin X, Nager RG, Nilsson JA, Nilsson SG, Norte AC, Orell M, Perret P, Pimentel CS, Pinxten R, Priedniece I, Quidoz MC, Remes V, Richner H, Robles H, Rytkönen S, Senar JC, Seppänen JT, da Silva LP, Slagsvold T, Solonen T, Sorace A, Stenning MJ, Török J, Tryjanowski P, van Noordwijk AJ, von Numers M, Walankiewicz W, Lambrechts MM
Ecology and Evolution
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Variation in growth, morphology and reproduction of the bearded goby (Sufflogobius bibarbatus) in varying oxygen environments of northern Benguela (2018)
Anne Gro Vea Salvanes, Henrik Christiansen, Yusra Taha, Christina Henseler, Maria Larsen Seivåg, Olav Sigurd Kjesbu, Arild Folkvord, Anne Christine Utne-Palm, Bronwen Currie, Werner Ekau, Anja K. van der Plas, Mark J. Gibbons
Journal of Marine Systems
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Variation in narrative structure: A simple text vs an innovative work of art (1991)
Martina Björklund, Tuija Virtanen
Poetics
B1 Non-refereed journal articles
Variations on the Theme of Information Literacy – Implementation of Information Literacy into the First-Year Curriculum at Åbo Akademi University (2016)
Eva Costiander-Huldén, Linda Nisula, Anna Sundberg
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education
E1 Popularised article, newspaper article
Varifrån kom glassen? (2018)
Rapeli Lauri
Västra Nyland
E1 Popularised article, newspaper article
Varma itsenäisyydestä? (2017)
Markku Suksi
Tejuka
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/4 Next page Last page
Share link Export