Publikationer (1174)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/24 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
S53P4 Bioactive Glass Inorganic Ions for Vascularized Bone Tissue Engineering by Dental Pulp Pluripotent-Like Stem Cell Co-cultures (2019)
Raquel Núñez-Toldrà, Sheyla Montori, Begoña Bosch, Leena Hupa, Maher Atari, Susanna Miettinen
Tissue Engineering: Parts A, B, and C
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Saako enää kutsua "mormoniksi"? Tuttuuden ja todellisen identiteetin tasapainoilu (2019)
Kim Östman
Teologinen Aikakauskirja
C1 Bok
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård (2017)
Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Metsähallitus
D1 Artikel i en facktidskrift
Saaristolinnuston kehitys Turun saaristossa1993–2016 (2017)
Vösa R., Nordström M., Högmander J., Kosonen E., Laine J., Rönkä M., von Numers M.
Linnut-vuosikirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Saavutuksesta saa iloita (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Saccharification of lignocellulosic biomasses via ionic liquid pretreatment (2016)
T. Aid, S. Hyvärinen, M. Vaher, M. Koel, J.-P. Mikkola
Industrial Crops and Products
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sacred beyond religion: cultivation of individuality in post-Christendom (2018)
Polina Vrublevskaya
Nonreligion and Secularity Research Network
E2 Populär monografi
Sadan vuoden malmijahti : K.H. Renlundin säätiö 1915-2015 (2016)
Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund
K. H. Renlunds stiftelse
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sadomasochistically oriented behavior: diversity in practice and meaning (2001)
Alison L, Santtila P, Sandnabba NK, Nordling N
Archives of Sexual Behavior
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sadovaya Ulitsa i St. Petersbrug och Vasagatan i Helsingfors: Två marginella gator och deras förändring. (2015)
Anna-Maria Åström
Nordiska museets förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Safe Motor Controller in a Mixed-Critical Environment with Runtime Updating Capabilities (2015)
José-Luis Gutiérrez-Rivas, Simon Holmbacka, Miguel Méndez-Macías, Wictor Lund, Sébastien Lafond, Johan Lilius, Javier Díaz-Alonso
Journal of Universal Computer Science
A4 Konferenspublikationer
Safety-Aware Control of Swarms of Drones (2017)
Amin Majd, Elena Troubitsyna, Masoud Daneshtalab
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Safety study of single-dose intravenously administered DOTA-Siglec-9 peptide in Sprague Dawley rats (2019)
Chrusciel P, Yatkin E, Li X-G, Jaakkola U-M, Knuuti J, Jalkanen S, Roivainen A
International Journal of Toxicology
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sagolik Nielsen med skön ton (Concert review) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sagor för en ny tid. Recension av Milena Parland & Peik Bäckströms Jadekaninens gryta (2018)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sagor för vår tid. Recension av Hannele Mikaela Taivassalo & Lena Frölander-Ulfs Mörkerboken (2009)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sagor med lyster och kraft. Recension av Milena Parland & Alexander Reichsteins När månen skrattade (2015)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
SAIL 2016 - Sustainability Applied in International Learning and Teaching - for university teachers (2016)
Sinikka Suomalainen
Baltic University Programme Newsletter
D1 Artikel i en facktidskrift
Sairaustestauksesta: lukujen paradoksaalisista osuuksista (2019)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Matematiikkalehti Solmu
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Saker och ting händer: materiella kopplingar genom livet (2019)
Niklas Huldén
D1 Artikel i en facktidskrift
Saklig framställning av Aaltos landskap (2019)
Mikael Andersson
Tidskriften stad : debatt och reflexion om urbana landskap
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Saklighet och subjektivitet – Museo H. C. Andersen, Rudolph Tegners Museum och Axel Ebbes konsthall (2016)
Mikael Andersson
Finskt museum
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sakramenten (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
D2 Artikel i en professionell bok
Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka 21. vuosisadalla (2016)
Kimmo Elo
Turvallisuustieteellinen yhdistys
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena (2016)
Kimmo Elo, Olli Kleemola
Turun historiallinen yhdistys ry
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Salaisen agentin ja ihmeidentekijöiden näkökulmia kolminaisuusoppiin (2006)
Anni Maria Laato
Kirjapaja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Salience of Guilty Knowledge Test items affects accuracy in realistic mock crimes (2006)
Jokinen A, Santtila P, Ravaja N, Puttonen S
International Journal of Psychophysiology
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Salvadorilaisten luterilaisten naisten tie johtajuuteen ja pappeuteen (2015)
Heli Aaltonen
Sukupuolentutkimus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003 (2004)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sambandet mellan familjebakgrund och ekonomisk status i Finland: The connection between family background and economic status in Finland (1999)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sambandet mellan familjebakgrund, utbildning och ekonomisk framgång i Finland: The connections between family background, education and economic development in Finland (2008)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Same and Different: Epistemic Topicalizations as Resources for Cohesion and Change in Classroom Learning Trajectories (2017)
Marie Tanner, Fritjof Sahlström
Discourse Processes
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sameblod och gränsöverskridandets politik (2017)
Katariina Kyrölä
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D2 Artikel i en professionell bok
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Samhället - en aldrig fullbordad uppgift (2010)
Hugo Strandberg
Meddelanden från Åbo Akademi
D1 Artikel i en facktidskrift
Samhällets olycksbarn. Recension av Nina Ivarssons Risulven risulven (2019)
Maria Lassén-Seger
Barnebokkritikk.no
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Samhällsföräldraskapet (2018)
Nina Nyman
Hufvudstadsbladet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samhällslära i ämnesintegrerad undervisning - En fallstudie av finländska klasslärares praktik (2020)
Mård Nina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
D1 Artikel i en facktidskrift
Samhällsvetenskaperna i havsforskningen (2018)
Tynkkynen Nina, Joas Marko
Skärgård
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samma lagstiftning – varierande praxis? - Socialarbetares syn på funktionshindrades delaktighet i Österbotten (2014)
Elisabeth Hästbacka
Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv (2016)
Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Hallinnon Tutkimus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Samma spel, olika regler (2015)
Rapeli Lauri
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sample pretreatment for oxalate analysis and the effect of peroxide bleaching parameters on oxalate formation (2013)
Matti Häärä, Jonas Konn, Anna Sundberg, Stefan Willför
Nordic Pulp and Paper Research Journal
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtalets anda En essä om yttrandefrihet (2008)
Hugo Strandberg
Tidskrift for Politisk Filosofi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
Visa på utgivarens sida
D2 Artikel i en professionell bok
Samtal som riskerar att inte bli av inom yrkesutbildning (2017)
Birgit Schaffar
Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Samtiden krigar i oss alla (2014)
Mia Österlund
Lysmasken
B2 Bokavsnitt
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/24 Nästa sida Sista sidan
Dela länk