Publications (1199)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A1 Journal article (refereed)
S53P4 Bioactive Glass Inorganic Ions for Vascularized Bone Tissue Engineering by Dental Pulp Pluripotent-Like Stem Cell Co-cultures (2019)
Raquel Núñez-Toldrà, Sheyla Montori, Begoña Bosch, Leena Hupa, Maher Atari, Susanna Miettinen
Tissue Engineering: Parts A, B, and C
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Saako enää kutsua "mormoniksi"? Tuttuuden ja todellisen identiteetin tasapainoilu (2019)
Kim Östman
Teologinen Aikakauskirja
C1 Book
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård (2017)
Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Metsähallitus
D1 Article in a trade journal
Saaristolinnuston kehitys Turun saaristossa1993–2016 (2017)
Vösa R., Nordström M., Högmander J., Kosonen E., Laine J., Rönkä M., von Numers M.
Linnut-vuosikirja
E1 Popularised article, newspaper article
Saavutuksesta saa iloita (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A1 Journal article (refereed)
Saccharification of lignocellulosic biomasses via ionic liquid pretreatment (2016)
T. Aid, S. Hyvärinen, M. Vaher, M. Koel, J.-P. Mikkola
Industrial Crops and Products
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Sacred beyond religion: cultivation of individuality in post-Christendom (2018)
Polina Vrublevskaya
Nonreligion and Secularity Research Network
E2 Popularised monograph
Sadan vuoden malmijahti : K.H. Renlundin säätiö 1915-2015 (2016)
Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund
K. H. Renlunds stiftelse
A1 Journal article (refereed)
Sadomasochistically oriented behavior: diversity in practice and meaning (2001)
Alison L, Santtila P, Sandnabba NK, Nordling N
Archives of Sexual Behavior
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Sadovaya Ulitsa i St. Petersbrug och Vasagatan i Helsingfors: Två marginella gator och deras förändring. (2015)
Anna-Maria Åström
Nordiska museets förlag
A1 Journal article (refereed)
Safe Motor Controller in a Mixed-Critical Environment with Runtime Updating Capabilities (2015)
José-Luis Gutiérrez-Rivas, Simon Holmbacka, Miguel Méndez-Macías, Wictor Lund, Sébastien Lafond, Johan Lilius, Javier Díaz-Alonso
Journal of Universal Computer Science
A4 Conference proceedings
Safety-Aware Control of Swarms of Drones (2017)
Amin Majd, Elena Troubitsyna, Masoud Daneshtalab
Springer
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Safety study of single-dose intravenously administered DOTA-Siglec-9 peptide in Sprague Dawley rats (2019)
Chrusciel P, Yatkin E, Li X-G, Jaakkola U-M, Knuuti J, Jalkanen S, Roivainen A
International Journal of Toxicology
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Sagolik Nielsen med skön ton (Concert review) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor för en ny tid. Recension av Milena Parland & Peik Bäckströms Jadekaninens gryta (2018)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor för vår tid. Recension av Hannele Mikaela Taivassalo & Lena Frölander-Ulfs Mörkerboken (2009)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Sagor med lyster och kraft. Recension av Milena Parland & Alexander Reichsteins När månen skrattade (2015)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
SAIL 2016 - Sustainability Applied in International Learning and Teaching - for university teachers (2016)
Sinikka Suomalainen
Baltic University Programme Newsletter
D1 Article in a trade journal
Sairaustestauksesta: lukujen paradoksaalisista osuuksista (2019)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Matematiikkalehti Solmu
A1 Journal article (refereed)
Saker och ting händer: materiella kopplingar genom livet (2019)
Niklas Huldén
D1 Article in a trade journal
Saklig framställning av Aaltos landskap (2019)
Mikael Andersson
Tidskriften stad : debatt och reflexion om urbana landskap
E1 Popularised article, newspaper article
Sakramenten (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
D2 Article in a professional book
Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka 21. vuosisadalla (2016)
Kimmo Elo
Turvallisuustieteellinen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena (2016)
Kimmo Elo, Olli Kleemola
Turun historiallinen yhdistys ry
A3 Book section, Chapters in research books
Salaisen agentin ja ihmeidentekijöiden näkökulmia kolminaisuusoppiin (2006)
Anni Maria Laato
Kirjapaja
A1 Journal article (refereed)
Salience of Guilty Knowledge Test items affects accuracy in realistic mock crimes (2006)
Jokinen A, Santtila P, Ravaja N, Puttonen S
International Journal of Psychophysiology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Salvadorilaisten luterilaisten naisten tie johtajuuteen ja pappeuteen (2015)
Heli Aaltonen
Sukupuolentutkimus
B1 Non-refereed journal articles
Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003 (2004)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
E1 Popularised article, newspaper article
Sameblod och gränsöverskridandets politik (2017)
Katariina Kyrölä
Ikaros
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D2 Article in a professional book
Samgång och förbrödring: ASS och ÅSK fusioneras 1974 (2015)
Kasper Westerlund
E1 Popularised article, newspaper article
Samhället - en aldrig fullbordad uppgift (2010)
Hugo Strandberg
Meddelanden från Åbo Akademi
D1 Article in a trade journal
Samhällets olycksbarn. Recension av Nina Ivarssons Risulven risulven (2019)
Maria Lassén-Seger
Barnebokkritikk.no
E1 Popularised article, newspaper article
Samhällsföräldraskapet (2018)
Nina Nyman
Hufvudstadsbladet
A1 Journal article (refereed)
Samhällslära i ämnesintegrerad undervisning - En fallstudie av finländska klasslärares praktik (2020)
Nina Mård
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
D1 Article in a trade journal
Samhällsvetenskaperna i havsforskningen (2018)
Tynkkynen Nina, Joas Marko
Skärgård
A1 Journal article (refereed)
Samma lagstiftning – varierande praxis? - Socialarbetares syn på funktionshindrades delaktighet i Österbotten (2014)
Elisabeth Hästbacka
Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv (2016)
Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Hallinnon Tutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Samma spel, olika regler (2015)
Rapeli Lauri
A1 Journal article (refereed)
Sample pretreatment for oxalate analysis and the effect of peroxide bleaching parameters on oxalate formation (2013)
Matti Häärä, Jonas Konn, Anna Sundberg, Stefan Willför
Nordic Pulp and Paper Research Journal
A1 Journal article (refereed)
Samtalets anda En essä om yttrandefrihet (2008)
Hugo Strandberg
Tidskrift for Politisk Filosofi
A1 Journal article (refereed)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
View on publisher's site
D2 Article in a professional book
Samtal som riskerar att inte bli av inom yrkesutbildning (2017)
Birgit Schaffar
Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Samtiden krigar i oss alla (2014)
Mia Österlund
Lysmasken
B2 Book section
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
A1 Journal article (refereed)
Samundervisning som inkluderande arbetsätt i skolan: fördelar och nackdelar för elever (2016)
Christel Sundqvist, Emma Lönnqvist
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Sanatorier og centralsygehuse (2016)
Mikael Andersson
Arkitekten
A1 Journal article (refereed)
Sand goby males trade off between defence against egg predators and sneak intrusions (2011)
Järvi-Laturi M, Lindström K, Kvarnemo C, Svensson O
Journal of Zoology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Sand goby (Pomatoschistus minutus) males exposed to an endocrine disrupting chemical fail in nest and mate competition (2009)
Saaristo M, Craft JA, Lehtonen KK, Lindström K
Hormones and Behavior
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Sankt Franciskus och kyskhetens ikonografi (2015)
Minna Hamrin
ICO Iconographisk post
B1 Non-refereed journal articles
Sanning i kris? Om lögn, sanningssägande och propaganda (2019)
Martin Gustafsson
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
E1 Popularised article, newspaper article
Sanning och konsekvens (2019)
Björn Vikström
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Satie fick tiden att stanna (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
A1 Journal article (refereed)
Satisfaction and continuance with a learning management system: Comparing perceptions of educators and students (2015)
Najmul Islam Nasreen Azad
International journal of information and learning technology
D1 Article in a trade journal
Satsning på barnserier (2015)
Maria Lassén-Seger
Opsis barnkultur
A1 Journal article (refereed)
Scalable plasma simulation with ELMFIRE using efficient data structures for process communication (2008)
Signell A, Ogando F, Aspnas M, Westerholm J
Computer Physics Communications
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Scalable uncertainty-aware drainage basin delineation program using digital elevation models in multi-node GPU environments (2014)
Ville Mäkinen, Tapani Sarjakoski, Juha Oksanen, Jan Westerholm
European Commission
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Scale-dependent distribution of soft-bottom infauna and possible structuring forces in low diversity systems (2011)
Kraufvelin P, Perus J, Bonsdorff E
Marine Ecology Progress Series
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Scale-up of manufacturing of printed enzyme electrodes for enzymatic power source applications (2014)
Saara Tuurala, Otto-Ville Kaukoniemi, Leo von Hertzen, Johanna Uotila, Anu Vaari, Mikael Bergelin, Pia Sjöberg, Jan-Erik Eriksson, Maria Smolander
Journal of Applied Electrochemistry
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Scaling and Diabatic Effects in Quantum Annealing with a D-Wave Device (2020)
Weinberg Phillip, Tylutki Marek, Rönkkö Jami M., Westerholm Jan, Åström Jan A, Manninen Pekka, Törmä Päivi, Sandvik Anders W.
Physical Review Letters
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Scandinavian Trade in Stones and Timber (2000)
Lars Berggren, Annette Landen
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Scenario-based Design and Validation of REST Web Service Compositions (2015)
Irum Rauf, Faezeh Siavashi, Dragos Truscan, Ivan Porres
Springer
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Scenario-based Test Case Generation Using Event-B Models (2009)
Qaisar A. Malik, Johan Lilius, Linas Laibinis
IEEE Computer Society
View on publisher's site
D4 Published development or research report or study
Scenarios for MTC in 5G (2019)
Anna-Greta Nyström
A1 Journal article (refereed)
Scepticism and broad-mindedness in talk of paedophilia (2015)
Ulrika Wolf-Knuts
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
G5 Doctoral dissertation (article)
Scheduling Dynamic Dataflow Graphs with Model Checking (2014)
Johan Ersfolk
A4 Conference proceedings
Scheduling Issues in Broadcast-enabled Multimedia Interactive Mobile Games (2008)
Saleemi MM, Nybom K, Björkqvist J, Lilius J
A4 Conference proceedings
SCHEDULING OF DYNAMIC DATAFLOW PROGRAMS BASED ON STATE SPACE ANALYSIS (2012)
Ersfolk J, Roquier G, Lilius J, Mattavelli M
IEEE
View on publisher's site
C2 Edited book
Schimpfwörter – Beschimpfungen – Pejorisierungen: Wie in Sprache Macht und Identitäten verhandelt werden (2011)
Antje Lann Hornscheidt, Ines Jana, Hanna Acke
Brandes & Apsel verlag
A3 Book section, Chapters in research books
Schleiermacher og pædagogik – hermeneutik, dannelse og uddannelsesteori (2019)
Mari Mielityinen-Pachman, Michael Uljens
Hans Reitzels Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
School Algebra (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ole Björkqvist
Springer
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
School mathematical practices as experiences of identity work in relation to problem solving - a critical examination (2009)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Åbo Akademi university
A1 Journal article (refereed)
School mathematical practices as experiences of identity work: the learning journeys of three students (2015)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Nomad: Nordisk Matematikkdidaktikk
A4 Conference proceedings
Schuld, Scham, Vergebung: Vergeben in einer læstadianischen Gruppe in Finnland im 20. Jahrhundert (2015)
Wolf-Knuts Ulrika
Königshausen & Neumann
A1 Journal article (refereed)
Schwarze Genossen im Netz der Komintern: Bemerkungen zu Position und Aktivitäten des Internationalen Gewerkschaftskomitees der Negerarbeiter, 1930-1933 (2013)
Holger Weiss
Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung
A1 Journal article (refereed)
Screening of active solid catalysts for esterification of tall oil fatty acids with methanol (2017)
Jaroslav Kocík, Ajaikumar Samikannu, Hasna Bourajoini, Tung Ngoc Pham, Jyri-Pekka Mikkola, Martin Hájek, Libor Čapek
Journal of Cleaner Production
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Screening of cyanobacterial cultures originating from different environments for cyanotoxicity and cyanotoxins (2018)
N. Tokodi, D. Drobac, G. Lazić, T. Petrović, Z. Marinović, J. Lujić, T. Palanački Malešević, J. Meriluoto, Z. Svirčev
Toxicon
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Screening of deep eutectic solvents (DESs) as green CO2 sorbents: from solubility to viscosity (2017)
Shokat Sarmad, Yujiao Xie, Jyri-Pekka Mikkola, Xiaoyan Ji
New Journal of Chemistry
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Screening of ion exchange resin catalysts for epoxidation of oleic acid under the influence of conventional and microwave heating (2019)
Adriana Freites Aguilera, Pasi Tolvanen, Adrien Oger, Kari Eränen, Sébastien Leveneur, Jyri‐Pekka Mikkola, Tapio Salmi
Journal of Chemical Technology and Biotechnology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Screening of potential complexing agents in methyl formate hydrolysis (2014)
Olatunde Jogunola, Tapio Salmi, Jyri-Pekka Mikkola
Journal of Molecular Liquids
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Screening of some anti-androgenic endocrine disruptors using a recombinant cell-based in vitro bioassay (2004)
Roy P, Salminen H, Koskimies P, Simola J, Smeds A, Saukko P, Huhtaniemi IT
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
View on publisher's site
B3 Non-refereed conference proceedings
Seafaring in the blood: following in your father's footsteps (2006)
Thomas R. Heikell
Studio Conex d.o.o.
A1 Journal article (refereed)
Search for alpha-particle condensates by scattering and transfer of alpha particles (2003)
Brenner M, Gridnev KA, Belov SE, Ershov KV, Kallman KM, Lazarev VV, Lonnroth T
Acta Physica Hungarica A) Heavy Ion Physics
A4 Conference proceedings
Searching for improved characterization of ash forming matter in biomass (2001)
Zevenhoven M, Skrifvars BJ, Yrjas P, Hupa M, Nuutinen L, Laitinen R
American Society of Mechanical Engineers, ASME
A1 Journal article (refereed)
Seasonal shifts in the vertical distribution of fish in a shallow coastal area (2016)
Mustamaki N, Jokinen H, Scheinin M, Bonsdorff E, Mattila J
ICES Journal of Marine Science
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Seasonal small-scale variation in distribution among depth zones in a coastal Baltic Sea fish assemblage (2015)
Mustamäki Noora, Jokinen Henri, Scheinin Matias, Bonsdorff Erik, Mattila Johanna
ICES Journal of Marine Science
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Seasonal variation in formation, structure, and chemical properties of phloem in Picea abies as studied by novel microtechniques (2015)
Tuula M. Jyske, Jussi-Petteri Suuronen, Andrey V. Pranovich, Tapio Laakso, Ugai Watanabe, Katsushi Kuroda, Hisashi Abe
Planta
View on publisher's site
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
Share link Export