Publications (12589)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page251/252 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A3 Book section, Chapters in research books
Zum Umgang mit Pejorisierungen in einsprachigen Wörterbüchern (2011)
Hanna Acke
Brandes & Apsel verlag
A1 Journal article (refereed)
Zwei aus Finnland beschriebene Risspilze in Deutschland nachgewiesen: Inocybe urceolicystis Stangl & Vauras und Inocybe ericetorum Vauras & Kokkonen (2014)
Bernhard Oertel, Ditte Bandini, Jukka Vauras
Zeitschrift für Mykologie
B2 Book section
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
ÅA och avhandlingarna vid PF (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
E1 Popularised article, newspaper article
Åbo Akademi blir hundra år (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Suomen Turku
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk (2018)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Åbo Akademi University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
D4 Published development or research report or study
Åbo Akademi Process Chemistry Centre : Annual report 2013-2014 (2014)
Hanna Lindqvist, Anders Brink, Rose-Marie Latonen, Päivi Mäki-Arvela, Anna Sundberg
E1 Popularised article, newspaper article
Åbo i december 1917 (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
A1 Journal article (refereed)
Åbo konvetets byggnder, grundplan och rumsplacering (2017)
Per-Erik Stenlund
Faravid
D2 Article in a professional book
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
A3 Book section, Chapters in research books
Åke Hodell's Kerberos - A Case Study (2016)
Fred Andersson
Brill Rodopi
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Åland as a special case: from monolith to diverse? (2018)
Atina Nihtinen
Journal of Northern Studies
A1 Journal article (refereed)
Åldersvillkor i arbetsplatsannons (2017)
Strend, Alfred
Edilex sarja
A1 Journal article (refereed)
Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing (2015)
Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok 2015 (2015)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets julklapp för unga läsare (2018)
Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årsfest i Kristinestad, en god vana? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B3 Non-refereed conference proceedings
Återbruk av 50-talet (2015)
Lena Marander-Eklund
A3 Book section, Chapters in research books
Återkomst till ett förändrat Tisvilde i Danmark (2016)
Ole Rud Nielsen
Makadam
A1 Journal article (refereed)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
E1 Popularised article, newspaper article
Ägande som befrielse eller förbannelse (2016)
Olli Lagerspetz
Ikaros
D1 Article in a trade journal
Äktenskapligt kammarspel om och för vår tid. Recension av Negar Nasehs De fördrivna (2016)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken
E1 Popularised article, newspaper article
Älgar i skärgården (2014)
Mikael von Numers
BioFoto Finland årsbok
B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
E1 Popularised article, newspaper article
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
E1 Popularised article, newspaper article
Är den finländska barnboken en hallonbåtsflykting? (2014)
Mia Österlund, Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A3 Book section, Chapters in research books
Är det en dygd att förlåta? (2014)
Hugo Strandberg
Helsingin yliopisto
E1 Popularised article, newspaper article
Är det någon som lyssnar? (Column) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Är du en illusion? [Recension av Mary Midgley: Är du en illusion?] (2016)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Är kroppen vår farkost? (2014)
Camilla Kronqvist
Balder
E1 Popularised article, newspaper article
Är ministerportföljerna rätt packade? (2019)
Nina Nyman
Hufvudstadsbladet
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Är Popper bortglömd? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
B2 Book section
Ätstört flickskap i bloggar (2019)
Ann-Charlotte Palmgren
Stockholms universitet
E1 Popularised article, newspaper article
Äventyret som blev allt för lagom. [Recension av Anna Gullichsen & Cara Knuutinens Betty i luften] (2016)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysikää lähestyvien nuorten yhteiskuntatietämyksessä suuria eroja (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Turun Sanomat
A3 Book section, Chapters in research books
Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus (2012)
Peter Söderlund, Hanna Wass, Sami Borg, Lauri Rapeli
Justitieministeriet
A3 Book section, Chapters in research books
Äänihäiriöisten opiskelijoiden ryhmäterapian vaikuttavuus (2006)
Susanna Simberg
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
D5 Textbook, professional manual or guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
Finn Lectura
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page251/252 Next page Last page
Share link Export