Publications (1017)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/11 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
E1 Popularised article, newspaper article
Svårt läge – men inte hopplöst (2015)
Kjell Andersson
Vasabladet
A1 Journal article (refereed)
Switchable water absorption of paper via liquid flame spray nanoparticle coating (2014)
Hannu Teisala, Mikko Tuominen, Janne Haapanen, Mikko Aromaa, Milena Stepien, Jyrki M. Mäkelä, Jarkko J. Saarinen, Martti Toivakka, Jurkka Kuusipalo
Cellulose
View on publisher's site
B2 Book section
Switchable polarity liquids (2018)
S. G. Khokarale, I. Anugwom, P. Mäki-Arvela, P. Virtanen, J.-P. Mikkola
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Switchable ionic liquids enable efficient nanofibrillation of wood pulp (2017)
Linn Berglund, Ikenna Anugwom, Mattias Hedenström, Yvonne Aitomäki, Jyri-Pekka Mikkola, Kristiina Oksman
Cellulose
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Switchable Ionic Liquids as Delignification Solvents for Lignocellulosic Materials (2014)
Ikenna Anugwom, Valerie Eta, Pasi Virtanen, Päivi Mäki-Arvela, Mattias Hedenström, Michael Hummel, Herbert Sixta, Jyri-Pekka Mikkola
ChemSusChem
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Switchable aqueous pentaethylenehexamine system for CO2 capture: An alternative technology with industrial potential (2018)
Thai Q. Bui, Santosh G. Khokarale, Shashi K. Shukla, Jyri-Pekka Mikkola
ACS Sustainable Chemistry and Engineering
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Svetlanas svenska: Avvikelser eller förändring hos en semitalare av Gammalsvenskbydialekt? (2015)
Ludvig Forsman
Folkmalsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
E1 Popularised article, newspaper article
Sverigedemokraterna och idén om en gemensam värdegrund (2010)
Hugo Strandberg
Ikaros
B1 Non-refereed journal articles
Sverigedemokraterna, ett parti som alla andra? (2010)
Mats Wickström
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Sverige behöver ta ett grepp om hoten (2015)
Lars Nicander
Svenska Dagbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Svensson och språket (2010)
Anders Westerlund
Språkbruk
E1 Popularised article, newspaper article
Svenskt jaktflyg i kalla krigets inledningsskede. Intervju med överstelöjtnant Claes
Jernow
(2015)
Ulf Sundberg
Pennan & svärdet. Tidskrift för Svenskt militärhistoriskt bibliotek
B1 Non-refereed journal articles
Svenskt, finskt och ryskt hos Eric Gustaf Ehrström efter 1809. Nation och språk ur ett individperspektiv (2006)
Johanna Wassholm
Historisk tidskrift för Finland
C1 Book
Svenskt, finskt och ryskt: Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835 (2014)
Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Svenskhet blir en manifestation av förtryck (2015)
Natan Elgabsi
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Svensk Exegetisk Årsbok 77 (2012) (2013)
Antti Laato
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
B1 Non-refereed journal articles
Svensk Exegetisk Årsbok 76 (2011)
(2013)
Antti Laato
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby (2014)
Ludvig Forsman
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
B1 Non-refereed journal articles
Svensk blick på nordisk litteraturhistoria. Recension av Margareta Petersson & Rikard Schönström (red.), Nordens litteratur (2018)
Anna Möller-Sibelius
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Svenska tiden har lämnat spår i dagens Estland (2014)
Nils Erik Villstrand
Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
E1 Popularised article, newspaper article
Svenska språköar: Vad avser vi med det? (2009)
Henricson Sofie
Källan
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi (2004)
Loman Bengt, Haapamäki Saara
Tampere University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska och finska i samma samtal (2015)
Sofie Henricson
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt” (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Svenska yrkeshögskolan
C2 Edited book
Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013 (2014)
Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv (2014)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A4 Conference proceedings
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär? (2017)
Wilhelm Barner-Rasmussen, May Lönnholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska kyrkan, den samkönade kärlekens realitet och ”välsignelsens förbannelse” (2007)
Mikael LIndfelt
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
D2 Article in a professional book
Svenska intressen och språkpolitik i vårdreformen (2016)
Linnéa Henriksson
A1 Journal article (refereed)
Svenska folkpartiet och vänster–högerskalan, 1906-2015: En statistisk analys (2016)
Andreas Fagerholm
Finsk tidskrift
A4 Conference proceedings
Swedish teachers talk about school algebra (2018)
Yvonne Liljekvist, Kirsti Hemmi
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning SMDF
B2 Book section
Swedish fortifications at the beginning of the Great Northern War (2016)
Ulf Sundberg
THGC Publishing
A1 Journal article (refereed)
Swedish–Finnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives, prospects and challenges (2016)
Stefan Lundqvist, J J Widen
Defence Studies
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 (2018)
Sundberg Ulf
A1 Journal article (refereed)
Svecofennian intra-orogenic gabbroic magmatism:
a case study from Turku, southwestern Finland
(2014)
JENNI NEVALAINEN, MARKKU VÄISÄNEN, YANN LAHAYE, ESA HEILIMO, SÖREN FRÖJDÖ
Geological Society of Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Sveaborg and the End of the Swedish Cosmopolitan Eighteenth Century: An Epilogue (2013)
Holger Weiss, Göran Rydén
Ashgate
B1 Non-refereed journal articles
Svar till Gunni Nordström (2016)
Mats Wickström
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
Svar som frågor, frågor som svar (2017)
Anders Westerlund
Horisont
B1 Non-refereed journal articles
Svampar i fjällen (2015)
Ellen Larsson, Gro Gulden, Mikael Jeppson, Jukka Vauras
Svensk mykologisk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Suverän sårbarhet. [Recension av Lyra Ekström Linbäck roman Ett så starkt ljus (2014)] (2014)
Freja Rudels
Ny Tid
E1 Popularised article, newspaper article
Suvaitsevaisuus kasvaa Suomessa (2015)
Rapeli Lauri
Turun Sanomat
A1 Journal article (refereed)
Sustainable synthesis of N and P co-doped porous amorphous carbon using oil seed processing wastes (2016)
Lakhya Jyoti Konwar, Yasuhito Sugano, Rahul Singh Chutia, Andrey Shchukarev, Päivi Mäki-Arvela, Rupam Kataki, Jyri-Pekka Mikkola
Materials Letters
View on publisher's site
G5 Doctoral dissertation (article)
Sustainable Steelmaking by Process Integration (2014)
Hamid Ghanbari
A3 Book section, Chapters in research books
Sustainable organic–inorganic interfaces in energy applications (2018)
Ryan Guterman, Jiayin Yuan, Liji Sobhana, Pedro Fardim, Susana García‐Mayo, German Salazar‐Alvarez
Wiley-VCH Verlag
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Sustainable development of primary steelmaking under novel blast furnace operation and injection of different reducing agents (2015)
Hamid Ghanbari, Frank Pettersson, Henrik Saxén
Chemical Engineering Science
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Sustainable development and cultural heritage: Collecting data and research in ethnology at Åbo Akademi University (2015)
Niklas Huldén, Sanna Lillbroända-Annala, Anna-Maria Åström
Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
A4 Conference proceedings
Sustainable conceptual process design for a primary steel plant (2015)
Hamid Ghanbari, Mikko Helle, Henrik Saxén
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
A1 Journal article (refereed)
Sustainable chemical technology through catalytic multistep reactions (2008)
Murzin DY, Leino R
Chemical Engineering Research and Design
View on publisher's site
D4 Published development or research report or study
Sustainable bio-economy: potential, challenges and opportunities in Finland (2011)
Magnus Gustafsson, Robert Stoor, Anastasia Tsvetkova
A1 Journal article (refereed)
Sustainability in care through an ethical practice model (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström, Camilla Koskinen
Nursing Ethics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Susceptibility of low-density lipoprotein particles to aggregate depends on particle lipidome, is modifiable, and associates with future cardiovascular deaths (2018)
Maija Ruuth, Su Duy Nguyen, Terhi Vihervaara, Mika Hilvo, Teemu D Laajala, Pradeep Kumar Kondadi, Anton Gisterå, Hanna Lähteenmäki, Tiia Kittilä, Jenni Huusko, Matti Uusitupa, Ursula Schwab, Markku J Savolainen, Juha Sinisalo, Marja-Liisa Lokki, Markku S Nieminen, Antti Jula, Markus Perola, Seppo Ylä-Herttula, Lawrence Rudel, Anssi Öörni, Marc Baumann, Amos Baruch, Reijo Laaksonen, Daniel F J Ketelhuth, Tero Aittokallio, Matti Jauhiainen, Reijo Käkelä, Jan Borén, Kevin Jon Williams, Petri T Kovanen, Katariina Öörni
European Heart Journal
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Survival Skills in SMEs—Continuous Competence Renewing and Opportunity Scanning (2015)
Kyllikki Taipale-Erävala, Hannele Lampela, Pia Heilmann
Journal of East-West Business
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Survival Competencies in SMEs in Changing Business Environments (2014)
Kyllikki Taipale-Erävala
International Council of Small Business (ICSB)
G5 Doctoral dissertation (article)
Survival competencies in SMEs in changing business environments (2015)
Kyllikki Taipale-Erävala
A1 Journal article (refereed)
Survival Competence in Russian SMEs in a Changing Business Environment (2014)
Kyllikki Taipale-Erävala, Pia Heilmann, Hannele Lampela
Journal of East-West Business
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Survival and settling of larval Macoma balthica in a large-scale mesocosm experiment at different fCO2 levels (2016)
Anna Jansson, Silke Lischka, Tim Boxhammer, Kai G. Schulz, Joanna Norkko
Biogeosciences
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Surrogatmoderskap i Norden (2016)
Lise Eriksson
Ad Lucem
A1 Journal article (refereed)
Surrogatarrangemang, moderskap och nationalitet: Finlands riksdags debatter om legaliseringen av surrogatarrangemang (2012)
Kanckos L
K Og K: Kultur Og Klasse, Kritik Og Kulturanalyse
D2 Article in a professional book
Surprise, Surprise! The Parables of Jesus and the Psychology of Surprise (2016)
Kari Syreeni
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Surfaktanter som anti-foulingpreparat vid ultrafiltrering (2014)
Sven Emil Alexander Rosqvist
A4 Conference proceedings
Surface tension driven leveling of spray droplets (2003)
Bousfield D, Toivakka M
A1 Journal article (refereed)
Surface properties and porosity of highly porous, nanostructured cellulose II particles (2017)
Marco Beaumont, Anett Kondor, Sven Plappert, Claudia Mitterer, Martina Opietnik, Antje Potthast, Thomas Rosenau
Cellulose
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Surface modified high rectification organic diode based on sulphonated polyaniline (2006)
D. Wei, A. Pivrikas, H. Karhu, H.S. Majumbar, T. Lindfors, C. Kvarnström, R. Österbacka, A. Ivaska
Journal of Materials Chemistry
View on publisher's site
G5 Doctoral dissertation (article)
Surface flow for paper-based microfluidic platforms (2017)
Joel Songok
A1 Journal article (refereed)
Surface-enhanced Raman scattering active substrates by liquid flame spray deposited and inkjet printed silver nanoparticles (2014)
Jarkko J. Saarinen, Dimitar Valtakari, Janne Haapanen, Turkka Salminen, Jyrki M. Mäkelä, Jun Uozumi
Optical Review
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Surface chemical characterization of nanoparticle coated paperboard (2012)
Milena Stepien, Jarkko J. Saarinen, Hannu Teisala, Mikko Tuominen, Mikko Aromaa, Jurkka Kuusipalo, Jyrki M. Mäkelä, Martti Toivakka
Applied Surface Science
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Surface chemical analysis of photocatalytic wettability conversion of TiO₂ nanoparticle coating (2012)
Milena Stepien, Jarkko J. Saarinen, Hannu Teisala, Mikko Tuominen, Mikko Aromaa, Jurkka Kuusipalo, Jyrki M. Mäkelä, Martti Toivakka
Surface and Coatings Technology
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Surface characterization of nanoparticle coated paperboard (2012)
Milena Stepien, Jarkko J. Saarinen, Hannu Teisala, Mikko Tuominen, Mikko Aromaa, Jurkka Kuusipalo, Gary Chinga Carrasco, Jyrki M. Mäkelä, Martti Toivakka
Nano Science and Technology Institute
G5 Doctoral dissertation (article)
Surface characterization of chemically modified fiber, wood and paper (2014)
Shaoxia Wang
A1 Journal article (refereed)
Supramolecular design of cellulose hydrogel beads (2017)
Poonam Trivedi, Jens Schaller, Jan Gustafsson, Pedro Fardim
Journal of renewable materials
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Suppression of Fas/APO-1-mediated apoptosis by mitogen-activated kinase signaling (1998)
Holmström, Chow, Elo, Coffey, Orrenius, Sistonen, Eriksson
Journal of Immunology
A3 Book section, Chapters in research books
Supporting student innovation through project-based learning and industry co-operation (2012)
Roslöf J, Björkqvist J, Virtanen S
iNEER
A1 Journal article (refereed)
Supersaturating drug delivery systems: The potential of co-amorphous drug formulations (2017)
Laitinen R, Löbmann K, Grohganz H, Priemel P, Strachan CJ, Rades T
International Journal of Pharmaceutics
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Suomi tarvitsee opetusta kahdella kielellä (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Turun Sanomat
D1 Article in a trade journal
Suomi menettää tutkijoita vahvoihin tiedemaihin (2017)
Lindström K, Kolu T
Acatiimi
B1 Non-refereed journal articles
Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja kansainvälinen rikosoikeus (2010)
Mikaela Heikkilä
Lakimies
C2 Edited book
Suomennos latinan kielestä, johdanto ja selitykset ; Kirjeitä sisarille / Augustinus (2009)
Anni Maria Laato, Timo Nisula
Kirjapaja
B2 Book section
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset (2018)
Reinikainen M., Ryttäri T., Kanerva T., Kekäläinen H., Koskela K., Kunttu P., Mussaari M., Numers M. von, Rinkineva-Kantola L., Sievänen M., & Syrjänen K.
Suomen ympäristö
E1 Popularised article, newspaper article
Suomen kirkon syntymäpäivää kannattaa juhlia 2017 (2014)
Gustav Björkstrand
Kotimaa
D3 Professional conference proceedings
Suomenkielinen lausetesti ilman taustahälyä (2015)
Huttunen K., Välimaa T., Määttä T., Sorri M.
B1 Non-refereed journal articles
Suomen kaunein synagoga: Turun synagoga. Toim. Juhani Kostet & Marita Söderström. (2014)
André Swanström
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
D4 Published development or research report or study
Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen (2016)
Sundelin Oskar;, Suksi Markku, Ringbom Henrik
A1 Journal article (refereed)
Suomen haahkakannan kato – mitä oikein tapahtui? (2018)
Mikael Kilpi, Kim Jaatinen, Markus Öst
Suomen Riista
C1 Book
Suomalaisten politiikkatietämys (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Edita Prima
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/11 Next page Last page
Share link Export