Publikationer (452)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kött på förvittrade ben (2018)
Westerlund Kasper
Skärgård
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Körsång. Tillsammans för helheten eller feel good-projekt? (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Körsångares erfarenhet av informellt ledarskap i körstämman (2016)
Sverker Zadig, Viveka Lyberg-Åhlander, Göran Folkestad
Svensk Tidskrift för Musikforskning
F2 Offentligt delvis förverkligande av ett konstverk
Körkonsert, Brahe Djäknar& Florakören Tallinn, Estland 24.4 (2014)
Ulf Långbacka
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Köprättsligt produktansvar - en svårfångad rättsfigur (2016)
Björn Sandvik
Edita
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön och politisk marknadsföring: En analys av finländska manliga och kvinnliga riksdagskandidaters TV-reklam (2000)
Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap. En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige (2019)
Patrik Hagman, Eetu Kejonen
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Königs eigenfunction for composition operators on Bloch and H∞ type spaces (2017)
Eklund Ted, Galindo Pablo, Lindström Mikael
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Könat krut (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Käytännön ja teorian maailmat johtamisessa (2001)
T., Peltonen
Hallinnon Tutkimus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kävitkö ottelussa, miltä kuulosti? (2014)
Kaj Ahlsved
Liikunta ja tiede
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Käsityksiä työläisten mieheydestä sisällissodan jälkeen (2014)
Matias Kaihovirta
Vastapaino
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kärleksvåndan vid slagfältet. Recension av Veronica Leos Gustafs resa – en sann historia (2008)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Kärleksfull uppmärksamhet (2019)
Camilla Kronqvist
Filosofi vid Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kärleksfull och plikttrogen: hemmafrun som mor på 1950-talet. (2016)
Marander-Eklund Lena
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kärlek, känslor och pojkporträtt. Recension av Moni Nilsson-Brännströms Tsatsiki och kärleken (2000)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
C2 Redigerat verk
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kärlekens etos i Gösta Ågrens 1960-talslyrik (2017)
Anna Möller-Sibelius
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial (2000)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kära grannar (2017)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Känsliga objekt, undflyende atmosfärer (Kolumnen Antecknat). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Käckt och fräckt om tonårsdrömmar (Recension av Nora Strömmans Det är du, inte jag) (2015)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kyselytutkimusten edustavuus Suomessa 1973–2011: Katsaus keskeisistä taustatekijöistä (2013)
Heinonen Marja, Laaninen Riikka, Paju Reijo, Rapeli Lauri
Politiikka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kysellään hankalia (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land (2016)
Erika Boije
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kyrkoherde Mellberg och söndagsskolan i Terjärv under slutet av 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kyrka, väckelserörelse och HLBTQ-identitet: Två berättelser (2019)
Eetu Kejonen
Teologinen Aikakauskirja
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering (2014)
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Makadam
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
B2 Bokavsnitt
Kyrkans fostrande verksamhet (2017)
Gustav Björkstrand
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen (2014)
Östman Ann-Catrin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kyllä kansa tietää (2008)
Rapeli Lauri
STT
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kvinnor, tatueringar och begär (2014)
Nina Nyman
Sukupuolentutkimus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnors mänskliga rättigheter: en zambisk fallstudie (1997)
Katarina Frostell
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnor i krigstid: Rec. av Anna Lindholm, Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918. (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kvinnokroppen som aldrig duger - kommenterar vi varandra sjuka? (2018)
Åsa Slotte
Svenska YLE
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnan som blev samhällets fiende. [Recension av] Ville Suhonen: Ompelijatar. Martta Koskisen kuolema ja elämä (2017)
Matias Kaihovirta
Finsk tidskrift
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
B2 Bokavsnitt
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
D2 Artikel i en professionell bok
Kuvat koulussa (2010)
Päivi Venäläinen , Hannah Kaihovirta-Rosvik
D1 Artikel i en facktidskrift
Kuslig läsning i trygga händer. Recension av Yvonne Hoffmans Det förlorade paradiset: 13 skymningsberättelser (2012)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
D1 Artikel i en facktidskrift
Kurt Johansson in memoriam (2015)
Martina Björklund, Lars Kleberg, Tomas Öhrn
Scando-Slavica
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kurators hälsning (2013)
Viljam Engström
stadgaensium
D1 Artikel i en facktidskrift
Kuorolaulua, ojankaivuuta ja lounasperunoita (2019)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Matematiikkalehti Solmu
B2 Bokavsnitt
Kuntoutus- ja tukimuodot (2007)
Satu Lukka, Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Seija Haapasalo, Sirkka Jaakonaho, Pirkko Rautakoski, Pirjo Lahtinen, Anu Pärnänen
PS-kustannus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kuntotarkastajan vastuu ja toimeksiantajan vastapuolen reklamaatiovelvollisuus (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Oikeustieto
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kuntien strategiadokumentit: Systeemiteoreettista pohdintaa suurten kaupunkien strategioista (2015)
Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
C1 Bok
Kuntavaalit ja kuntarakenteen muutos (2015)
Sari Pikkala
Suomen Kuntaliitto
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015 (2016)
Siv Sandberg
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk (2014)
Isto Huvila, Jannica Heinström, Farhan Ahmad,
Eva Österbacka, Gunilla Widén

Informaatiotutkimus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kunskap och engagemang i en föränderlig värld [Ledare] (2017)
Ruth Illman
Källan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D1 Artikel i en facktidskrift
Kun risuaidasta tuli hashtag (2018)
Rosenberg Jutta
Kielikello
B2 Bokavsnitt
Kunnskapssyn for avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015 (2016)
Siv Sandberg
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kung Sverre: Vikingatidens främste krigare? (2016)
Ulf Sundberg
Pennan & svärdet. Tidskrift för Svenskt militärhistoriskt bibliotek
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kultuurisotsioloogia [Cultural Sociology] (2016)
Airi-Alina Allaste, Kadi Annuk
Tallinn University Press.
O2 Annat
Kulturvetenskapliga perspektiv på djur - människa (2019)
Sanna Lillbroända-Annala
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturspezifische Illokutionen in deutschen und japanischen Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt, Susumu Kuroda
Springer
Visa på utgivarens sida
D2 Artikel i en professionell bok
Kulturrelevant skola för livet (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kultur och kognition - den språkvetenskapliga bron (2018)
Christopher M. Schmidt
Finsk tidskrift
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Kultur, människa, möte : ett humanistiskt perspektiv (2017)
Ruth Illman, Peter Nynäs
C2 Redigerat verk
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturbedingte Konzeptualisierung in Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt
Springer
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kulturarv väcker flickfråga. Recension av Zacharias Topelius & Lena Frölander-Ulfs Adalminas pärla (2011)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulturarv som process och värdemarkör. (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulttuuriperintö prosessina ja arvottamisen välineenä (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kulttuurinen kosketus (2014)
Hovi Tuija
Kulttuurintutkimus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kultainen tilaisuus toi pakkoruotsin peruskouluun (2014)
Janne Väistö
Kanava
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
D1 Artikel i en facktidskrift
Kulkeva konttori, rekkamiehen hotelli: Ohjaamo oli ennen ahdas ja lämmöstä oli pulaa (2015)
Fredman Tom P.
Ajolinja Professional Drivers Magazine
B2 Bokavsnitt
Kuka pitäisi huolta toimittajasta? [Who should take care of the journalists?] (2008)
Klas Backholm
University of Tampere, Journalism Research and Development Centre
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kuka muistuttaisi muistiorganisaatiota?: Museotyön muistikäytännöt ja muistaminen käytännössä (2010)
Isto Huvila
Informaatiotutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kuka kertoisi hänen syntymänsä tavan? Augustinuksen joulusaarnat – apofaattista teologiaa vai sakramentaalista jumalapuhetta? (2016)
Timo Nisula
Teologinen Aikakauskirja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kuinka tarkka on riittävän tarkka? (2016)
Ernvall-Hytönen Anne-Maria
Solmu
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Krusifiksien juurella. Matkakertomus Marttilan kirkkoon 25.3.2015 (2015)
Katri Vuola
TAHITI
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kropp, språk och ideologi i Claes Anderssons 1960- och 70-talspoesi (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A4 Konferenspublikationer
Kritiskt tänkande genom undervisning i historia? (2014)
Tom Gullberg
Fagbokforlaget
E2 Populär monografi
Kristus Psalmides (2015)
Antti Laato
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kristoffer Ekberg. Mellan flykt och förändring-Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö (2018)
Laura Hollsten
Utopian Studies
G3 Licentiatavhandling
Kristi uppdrag: Biskop Bo Giertz tolkning av prästämbetet (2016)
Anssi Ollilainen
D6 Redigerat yrkesinriktat verk
Kristitty ja Pyhä Maa: Näkökulmia Luvatun maan teologiaan (2017)
Tomi Karttunen, Marko Marttila, Raimo Hakola, Anni Maria Laato, André Swanström, Timo Vasko, Anu Heikkinen, Hanna Rissanen, Heikki Lehtimäki, Pekka Lindqvist
Perussanoma
D1 Artikel i en facktidskrift
Kristinuskon ja juutalaisuuden suhteet tänään (2018)
Pekka Lindqvist
Synsygus
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Kristendomens mångfald. RE 2 (2017)
Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni, Seppo Nyyssönen
Schildts & Söderströms
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
Dela länk