Publications (364)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/8 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A1 Journal article (refereed)
Hydrogenation of geraniol using ruthenium–BINAP catalysts (2012)
Heidi Bernas, Andreas Bernas, Päivi Mäki-Arvela, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Science and Technology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrogenation of citral over carbon supported iridium catalysts (2012)
Heidi Bernas, Irina Simakova, Igor P. Prosvirin, Päivi Mäki-Arvela, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Letters
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrogenation of (–)-carvone in presence of gold catalysts: role of the support (2018)
Yu. S. Demidova, A. V. Simakov, I. L. Simakova, D. Yu. Murzin
Catalysis in Industry
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrogenation of 2-methylindole using supported metal catalysts (2014)
Heidi Bernas, Narendra Kumar, Atte Aho, Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Communications
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrogenation of 1,2-indanedione over heterogeneous cinchonidine-modified platinum catalysts (2007)
Busygin I, Rosenholm M, Toukoniitty E, Murzin DY, Leino R
Catalysis Letters
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrodeoxygenation of vanillin over carbon supported metal catalysts (2018)
J.L. Santos, M. Alda-Onggar, V. Fedorov, M. Peurla, K. Eränen, P. Mäki-Arvela, M.Á. Centeno, D. Yu. Murzin
Applied Catalysis A: General
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrodeoxygenation of stearic acid and tall oil fatty acids over Ni-alumina catalysts: influence of reaction parameters and kinetic modelling (2017)
Klara Jeništová, Imane Hachemi, Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Markus Peurla, Libor Čapek, Johan Wärnå, Dmitry Yu. Murzin
Chemical Engineering Journal
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrodeoxygenation of phenolic model compounds over zirconia supported Ir and Ni-catalysts (2018)
Moldir Alda-Onggar, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Irina L. Simakova, Dmitry Yu. Murzin
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hydrodeoxygenation of phenolic model compounds over zirconia suported Ir and Ni-catalysts (2019)
Alda-Onggar M., Mäki-Arvela P., Aho A., Simakova I. L., Murzin D. Yu
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Hydrodeoxygenation of lignin-derived phenols: From fundamental studies towards industrial applications (2017)
Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu. Murzin
Catalysts
View on publisher's site
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Hydrodeoxygenation of lignin based model compounds (2017)
Aleksandrina Sulman
A1 Journal article (refereed)
Hydrodeoxygenation of isoeugenol over alumina-supported Ir, Pt, and Re catalysts (2018)
Moldir Alda-Onggar, Päivi Mäki-Arvela, Kari Eränen, Atte Aho, Jarl Hemming, Petriina Paturi, Markus Peurla, Marina Lindblad, Irina L. Simakova, Dmitry Yu. Murzin
ACS Sustainable Chemistry and Engineering
View on publisher's site
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Hydrodeoxygenation of bio-oil model compounds using alumina, zirconia and carbon supported metal catalysts (2018)
Moldir Alda-Onggar
A1 Journal article (refereed)
Hydroconversion of paraffinic wax over platinum and palladium catalysts supported on silica–alumina (2016)
Rodrigo Suárez París, Mario Enrico L’Abbate, Leonarda Francesca Liotta, Vicente Montes, Javier Barrientos, Francesco Regali, Atte Aho, Magali Boutonnet, Sven Järås
Catalysis Today
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Hydration of magnesium carbonate in a thermal energy storage process and its heating application design (2017)
Rickard Erlund, Ron Zevenhoven
San Diego State University
A1 Journal article (refereed)
Hybrid polysaccharide beads for enhancing adsorption of Cr(VI) ions (2018)
Gabriel G. Arantes de Carvalho, Gislayne A.R. Kelmer, Pedro Fardim, Pedro V. Oliveira, Denise F.S. Petri
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Hybrid clay functionalized biofibres for composite applications (2013)
Carl Lange, Farid Touaiti, Pedro Fardim
Composites Part B: Engineering
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Hybrid Cellular and Broadcasting Networks (2012)
Gomez-Barquero D, Unger P, Nasr K, Poikonen J, Nybom K
Springer
A1 Journal article (refereed)
Huvudsekreteraren och mångkulturalismen: Jonas Widgren och 1975 års invandrar- och minoritetspolitik (2014)
Mats Wickström
Personhistorisk Tidskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs (2010)
Slotte Pamela
Åbo Akademis förlag
A4 Conference proceedings
Husdjuren i sydvästra Finland (1999)
Niklas Huldén
Dansk Landbrugsmuseums Forlag
Gl. Estrup
E1 Popularised article, newspaper article
HUR ÅLDRAS FEMINISTISKA STRATEGIER? (2018)
Nina Nyman
Astra nova
E1 Popularised article, newspaper article
Hur värderas barns tid? (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Berit Kurtén, Jan-Erik Romar, Kjell Andersson
Vasabladet
B2 Book section
Hur utbildar man goda jurister? (2016)
Pirjatanniemi Elina
Edita
A4 Conference proceedings
Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal (2016)
Nelson Marie, Henricson Sofie
University of Jyväskylä
A1 Journal article (refereed)
Hurry-up and hatch: selective filial cannibalism of slower developing eggs (2008)
Klug H, Lindström K
Biology Letters
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Hur religiöst neutral måste en stat vara? (2014)
Slotte Pamela
teologia.fi
A1 Journal article (refereed)
Hurreja och Uralapor. Finlandssvenska ungdomars upplevelser av konflikter med finska ungdomar (1997)
Nyman-Kurkiala, P., & Kurkiala, P. H.
Nuorisotutkimus
B2 Book section
Hur påverkar den nya offentliga förvaltningen forskningen och undervisningen (2006)
Johan Willner, Sonja Grönblom
Åbo Akademi University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Hur minnas Runeberg? Exemplet Döbeln vid Jutas (2017)
Clas Zilliacus
Eetos
E1 Popularised article, newspaper article
Hur legitimeras litteraturen i litteraturhistorieläromedel? (2016)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A1 Journal article (refereed)
Hur kan vetenskaplig forskning kring empati förklara empatins roll i vården? (2017)
Ylva Gustafsson
niin & näin
A1 Journal article (refereed)
Hur kan konstitutionell uthållighet mätas? (2014)
Dag Anckar
Politiikka
A1 Journal article (refereed)
Hur identifieras stater?: Jämförelse av alternativa tillvägagångssätt (2014)
Thomas Denk, Sarah Lehtinen
Politiikka
A3 Book section, Chapters in research books
Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning? (2011)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Hur beskrivs Åbo Akademis verksamhet 1977 respektive 2007? En jämförande diskursanalys (2008)
Lotta Collin
Åbo Akademis förlag
E1 Popularised article, newspaper article
Huoli oikeusjärjestyksen arvopohjasta (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Hundra år är för lite. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E2 Popularised monograph
Hundra år av malmdrömmar : K. H. Renlunds stiftelse 1915-2015 (2015)
Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund
K. H. Renlunds stiftelse
E1 Popularised article, newspaper article
Hundrafemtio år av kvinnlig insats för evangeliet (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Humboldt och humbug (2011)
Haapamäki Saara
Språkbruk
A1 Journal article (refereed)
Human Siglec-10 can bind to vascular adhesion protein-1 and serves as its substrate (2009)
Kivi E, Elima K, Aalto K, Nymalm Y, Auvinen K, Koivunen E, Otto DM, Crocker PR, Salminen TA, Salmi M, Jalkanen S
Blood
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Human Sexuality and Inbreeding Avoidance (2016)
Debra Lieberman, Jan Antfolk
Wiley
A3 Book section, Chapters in research books
Humans as Conflict Managers: Anthropological Overview of a Bosnian Muslim Community in Närpes, Finland (2015)
Ingrida Grigaityte
Center for Global Nonkilling
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/8 Next page Last page
Share link Export