Publikationer (430)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida8/9 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
D1 Artikel i en facktidskrift
Beckholmen - från maritim arbetsmiljö till havsvänd förort med historieförankring (2002)
Kasper Westerlund
Forum Marinum
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Beckett's Manywheres (2015)
Jason Finch
Literary geographies
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Beating Issue Agreement: Congruence in the Representational Preferences of Candidates and Voters (2016)
Åsa von Schoultz, Hanna Wass
Parliamentary Affairs
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
A4 Konferenspublikationer
Bayesian Statistical Analysis for Performance Evaluation in Real-Time Control Systems (2015)
Pontus Boström, Mikko Heikkilä, Mikko Huova, Marina Waldén, Matti Linjama
Springer
Visa på utgivarens sida
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Bayesian Statistical Analysis for Performance Evaluation in Real-Time Control Systems (2015)
Pontus Boström, Mikko Heikkilä, Mikko Huova, Marina Waldén, Matti Linjama
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bayesian predictive modeling and comparison of oil samples (2014)
Paul Blomstedt, Romain Gauriot, Niina Viitala, Tapani Reinikainen, Jukka Corander

Journal of Chemometrics
Visa på utgivarens sida
D1 Artikel i en facktidskrift
Bauhaus – #itsalldesign (2019)
Mikael Andersson
Arkitektur -Stockholm-
A4 Konferenspublikationer
Battery Size Impact in Green Coverage of Datacenters Powered by Renewable Energy: A Latitude Comparison (2018)
Enida Sheme, Sébastien Lafond, Dorian Minarolli, Elinda Kajo Meçe, Simon Holmbacka
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Batchwise and continuous enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione catalyzed by new Pt/SiO2 fibers (2001)
Toukoniitty E, Maki-Arvela P, Neyestanaki AK, Salmi T, Sjoholm R, Leino R, Laine E, Kooyman PJ, Ollonqvist T, Vayrynen J
Applied Catalysis A: General
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Basic guide to detection and monitoring of potentially toxic cyanobacteria (2017)
Nico Salmaso, Cécile Bernard, Jean-François Humbert, Reyhan Akçaalan, Meriç Albay, Andreas Ballot, Arnaud Catherine, Jutta Fastner, Kerstin Häggqvist, Mária Horecká, Katarzyna Izydorczyk, Latife Köker, Jiri Komárek, Selma Maloufi, Joanna Mankiewicz-Boczek, James S. Metcalf, Antonio Quesada, Catherine Quiblier, Claude Yéprémian
John Wiley & Sons
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Base-catalyzed transformations of tetramethyldisiloxane (2013)
Antonina Kupareva, Päivi Mäki-Arvela, Henrik Grénman, Kari Eränen, Dmitry Yu. Murzin
Industrial & Engineering Chemistry Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barriers to Effective Eutrophication Governance: A Comparison of the Baltic Sea and North American Great Lakes (2018)
Savitri Jetoo
Water
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barriers and facilitators to societal participation of people with disabilities: A scoping review of studies concerning European countries (2016)
Elisabeth Hästbacka, Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist
Alter: European Journal of Disability Research / Alter: Journal Européen de Recherche sur le Handicap
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barrier properties created by dispersion coating (2013)
Bollstrom R, Nyqvist R, Preston J, Salminen P, Toivakka M
Tappi Journal
C2 Redigerat verk
Barn och unga i rurala områden : nordiskt och europeiskt perspektiv : Nordisk temakonferens (2002)
P. Nyman-Kurkiala, L. Lindholm, E. Häggman
Nordiska ministerrådet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barn och fred: En pilotstudie om förskolebarns förståelse av fred (2018)
Eva Ahlskog-Björkman, Mårten Björkgren
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barn och feminister, måste det verkligen vara en utopi? (2019)
Nina Nyman
Astra nova
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barn och barns delaktighet: Söndagsskolan som exempel (2019)
Marie Charlotte Rosenius
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barnlitteraturkonferens i Sydafrika: Barnboken som forskningsobjekt och bristvara (2001)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
D2 Artikel i en professionell bok
Barnlitteraturforskning så in i Norden (2019)
Mia Österlund
Nordiska ministerrådet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Barnlitteraturens- och forskningens- genuskompass (2020)
Mia Österlund
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
B2 Bokavsnitt
Barnlitteraturen i Norden (2017)
Lena Kåreland, Mia Österlund
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Barn, föräldrablivande och meningsmönster (2009)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Barnets rättigheter möter småbarnspedagogiken (2017)
Marina Lundkvist
Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Barnets rätt att bli hörd inom skolan (2017)
Maija Mustaniemi-Laakso
Åbo Akademi
E3 Redigerat populärverk
Barnets första böcker - Luetaan yhdessä. [Svenska delen] (1999)
Maria Lassén-Seger, Päivi Heikkilä-Halttunen
BTJ
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Barndomen berättad i en mångfald valörer. Barnboksåret 2016 (2017)
Mia Österlund
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barndom bortom trygghetsbubblan. Recension av Annika Sandelin: Pinsamt och livsviktigt (2016)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barnbokskritikernas julklappstips (2003)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Barnboksforskare talar om mer än Potter (2003)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Barnbokens trädflickor - fantasilek eller fåfänga flyktförsök (2001)
Maria Lassén-Seger
Horisont
C2 Redigerat verk
Barnboken – Journal of Children's Literature Research. Vol. 41 (2018)
Mia Österlund
Svenska Barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Barnboken - Journal of Children's Literature Research. Vol. 40 (2017)
Mia Österlund
Svenska Barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Barnboken – Journal of Children's Literature Research. Vol. 39 (2016)
Mia Österlund
Svenska barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Barnboken – Journal of Children's Literature Research. Vol. 38 (2015)
Mia Österlund
Svenska barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Barnboken – Journal of Children's Literature Research. Vol. 37 (2014)
Mia Österlund
Svenska barnboksinstitutet
C2 Redigerat verk
Barnboken – Journal of Children's Literature Research. Vol. 36 (2013)
Mia Österlund
Svenska barnboksinstitutet
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande (2018)
Åsa Larsson
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bark extractives and suberin monomers from Arbutus andrachne and Platanus orientalis (2016)
İlhami Emrah Dönmez, Jarl Hemming, Stefan Willför
BioResources
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bank Networks from Text: Interrelations, Centrality and Determinants (2015)
Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin
Quantitative Finance
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bank Distress in the News: Describing Events Through Deep Learning (2017)
Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin
Neurocomputing
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Banbrytande forskning om nedtystade teman (2014)
Risto Nurmela
Finsk tidskrift
D1 Artikel i en facktidskrift
Baltic University Programme – a network joining students, teachers and researchers in the Baltic Sea Region (2015)
Lindroos P, Mansour A
Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida8/9 Nästa sida Sista sidan
Dela länk