Publications (12381)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/248 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
E1 Popularised article, newspaper article
Är den finländska barnboken en hallonbåtsflykting? (2014)
Mia Österlund, Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
E1 Popularised article, newspaper article
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Älgar i skärgården (2014)
Mikael von Numers
BioFoto Finland årsbok
D1 Article in a trade journal
Äktenskapligt kammarspel om och för vår tid. Recension av Negar Nasehs De fördrivna (2016)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken
E1 Popularised article, newspaper article
Ägande som befrielse eller förbannelse (2016)
Olli Lagerspetz
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
A3 Book section, Chapters in research books
Återkomst till ett förändrat Tisvilde i Danmark (2016)
Ole Rud Nielsen
Makadam
B3 Non-refereed conference proceedings
Återbruk av 50-talet (2015)
Lena Marander-Eklund
E1 Popularised article, newspaper article
Årets julklapp för unga läsare (2018)
Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok 2015 (2015)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
A1 Journal article (refereed)
Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing (2015)
Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
A1 Journal article (refereed)
Åldersvillkor i arbetsplatsannons (2017)
Strend, Alfred
Edilex sarja
A1 Journal article (refereed)
Åland as a special case: from monolith to diverse? (2018)
Atina Nihtinen
Journal of Northern Studies
A3 Book section, Chapters in research books
Åke Hodell's Kerberos - A Case Study (2016)
Fred Andersson
Brill Rodopi
View on publisher's site
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
D2 Article in a professional book
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman
A1 Journal article (refereed)
Åbo konvetets byggnder, grundplan och rumsplacering (2017)
Per-Erik Stenlund
Faravid
E1 Popularised article, newspaper article
Åbo i december 1917 (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
D4 Published development or research report or study
Åbo Akademi Process Chemistry Centre : Annual report 2013-2014 (2014)
Hanna Lindqvist, Anders Brink, Rose-Marie Latonen, Päivi Mäki-Arvela, Anna Sundberg
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk (2018)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Åbo Akademi University Press
E1 Popularised article, newspaper article
Åbo Akademi blir hundra år (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Suomen Turku
E1 Popularised article, newspaper article
ÅA och avhandlingarna vid PF (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
B2 Book section
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Zwei aus Finnland beschriebene Risspilze in Deutschland nachgewiesen: Inocybe urceolicystis Stangl & Vauras und Inocybe ericetorum Vauras & Kokkonen (2014)
Bernhard Oertel, Ditte Bandini, Jukka Vauras
Zeitschrift für Mykologie
A3 Book section, Chapters in research books
Zum Umgang mit Pejorisierungen in einsprachigen Wörterbüchern (2011)
Hanna Acke
Brandes & Apsel verlag
A1 Journal article (refereed)
Zulliger, Wartegg and Personality Research Form (PRF) Tests as Predictors of Investment
Performance
(2017)
Joachim von Weissenberg
SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health
A3 Book section, Chapters in research books
Zugang zu und Barrieren in der Jugendinformation: Ein europäischer Ansatz (2019)
Muhaimin Karim, Gunilla Widén
A1 Journal article (refereed)
Zoobenthos as an environmental quality element: the ecological significance of sampling design and functional traits (2011)
Aarnio Katri, Mattila Johanna, Törnroos Anna, Bonsdorff Erik
Marine Ecology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Zeta potential of beta zeolites: Influence of structure, acidity, pH, temperature and concentration (2018)
Xuan Liu, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Zuzana Vajglova, Vladimir M. Gun’ko, Ivo Heinmaa, Narendra Kumar, Kari Eränen, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Molecules
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Zero-order versus intrinsic kinetics for the determination of the time to maximum rate under adiabatic conditions (TMRad): application to the decomposition of hydrogen peroxide (2017)
Lamiae Vernières-Hassimi, Amine Dakkoune, Lokmane Abdelouahed, Lionel Estel, Sébastien Leveneur
Industrial & Engineering Chemistry Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Zeolite-bentonite hybrid catalysts for the pyrolysis of woody biomass (2008)
Aho A, Kumar N, Eranen K, Hupa M, Salmi T, Murzin DY
Studies in Surface Science and Catalysis
A1 Journal article (refereed)
Zebavidin- an avidin-like protein from Zebrafish (2013)
Barbara Taskinen, Joanna Zmurko, Markus Ojanen, Sampo Kukkurainen, Marimuthu Parthiban, Juha A. E. Määttä, Jenni Leppiniemi, Janne Jänis, Mataleena Parikka, Hannu Turpeinen, Mika Rämet, Marko Pesu, Mark S. Johnson, Markku S. Kulomaa, Tomi T. Airenne, Vesa P. Hytönen
PLoS ONE
D1 Article in a trade journal
Zaha Hadids visuella värld (2017)
Mikael Andersson
Arkitektur -Stockholm-
E1 Popularised article, newspaper article
Zacharias Topelius julpsalmer (2018)
Birgitta Sarelin
Vinterblommor
A4 Conference proceedings
Za'atari Refugee Cookbook: Relevance, Challenges and Design Considerations (2017)
Fisher KE, Talhouk R, Yefimova K, Al-Shahrabi D, Yafi E, Ewald S, Comber R.
ACM CHI
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Ytor bryts, rytmer släpps fria (Concert review) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
D2 Article in a professional book
Yrkeshögskolereformen och de svenska yrkeshögskolorna (2015)
Broo Roger
A3 Book section, Chapters in research books
Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism (1999)
Mikael Lindfelt
Uppsala universitet
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/248 Next page Last page
Share link Export