Publications (1327)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page4/133 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
”All Things Under the Sun Are One, Are One”. Understanding Yahweh Monolatry in the Hebrew Bible (2019)
Antti Laato
Sheffield phoenix press
A3 Book section, Chapters in research books
An anti-fascist minority?: Swedish-speaking Finnish responses to fascism (2019)
Matias Kaihovirta, Mats Wikström
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A3 Book section, Chapters in research books
Aristocratic Townhouse as Urban Space: The Fersen Palace in Eighteenth-Century Stockholm (2019)
Johanna Ilmakunnas
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Art as Dialogue. Exploring Sonically Aware Spaces for Interreligious Encounters (2019)
Ruth Illman
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Att träda in i gatudjursvärlden. Kulturanalytiska perspektiv på möten med gatukatter och världen som omger dem (2019)
Sanna Lillbroända-Annala, Ann-Helen Sund
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
A3 Book section, Chapters in research books
Baltic Sea: A Recovering Future From Decades of Eutrophication (2019)
Anna-Stiina Heiskanen, Erik Bonsdorff, Marko Joas
Elsevier
View on publisher's site
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page4/133 Next page Last page
Share link Export