Publikationer (1327)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida8/27 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans. (2020)
Hansén S-E., Lavonen J., Sjöberg J., Aspfors J., Wikman T.
Universitetsforlaget
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans (2020)
Hansén, S-E., Lavonen, J., Sjöberg, J., Aspfors, J. & Wikman, T. (2019).
Universitetsforlaget
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språksystem och språkanvändning (2008)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spoken language and language impairment in DHH children: Towards better communication fostering classroom environments for mainstreamed children. (2019)
Birgitta Sahlén, Kristina Hansson, Viveka Lyberg-Åhlander, Jonas Brännström
Oxford University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Splittring utifrån eller väckelse inifrån? : Studentmissionens uppkomst ur ett historiebruksperspektiv (2016)
Tove Höglund
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sotilaskansan tuskainen taival (2014)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sotilaita Rauhan Basilikassa: Sotilaan ja sodan kuva Augustinuksen saarnoissa (2016)
Timo Nisula
Suomen eksegeettinen seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa (2014)
Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sorting the metaverse out and how metaverse is sorting us out (2013)
Huvila Isto
Palgrave Macmillan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Some Examples of Computing the Possibilistic Correlation Coefficient from Joint Possibility Distributions (2010)
Robert Fullér, József Mezei, Péter Várlaki
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Some critical remarks on religious identity (2018)
Peter Nynäs
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland (2008)
Bäck Maria
Samforsk
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social tagging and commenting: theoretical perspectives (2019)
Ina-Maria Jansson, Isto Huvila
Facet publishing
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social Media Use in Crises and Risks: An Introduction to the Collection (2018)
Harald Hornmoen, Klas Backholm
Emerald
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social Inclusion, Empowerment, and Youth Rights: A Note on the Legislation of Finland (2019)
Mariya Riekkinen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social identity theory (2017)
Rusi Jaspal
Sage publications
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Social capital, mental well-being and loneliness in older people (2014)
Nyqvist F., Cattan M.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
SMOOTHING OF AC-POLAROGRAPHIC DATA BY FFT FILTERING (1990)
BOBACKA J, IVASKA A
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Smart Metering and Customer Consumption Behavior Profiling Exploring Potential Business Opportunities for DSOs and Electricity Retailers (2012)
Liu Hongyan, Eklund Tomas, Back Barbro
Taylor & Francis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap (2017)
Sofie Strandén-Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skulptören Johan Niklas Byström och Villa Malta i Rom (2004)
Annette Landen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skolutveckling som mångprofessionellt samarbete - en inramning av forskningsbaserad utveckling och utvecklingsorienterad forskning (2015)
Michael Uljens
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Självstyrelse och regional integration - nordiska frågor. (2015)
Sarah Stephan
Nordiska rådet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Single-site catalysts. (2014)
Bertrand Heurtefeu , Florent Vaultier, Reko Leino, Christophe Boisson, Henri Cramail
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Silk biocomposites: structure and chemistry (2017)
Alexander Morin, Mahdi Pahlevan, Parvez Alam
John Wiley & Sons
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Silica-based nanoparticles as drug delivery systems: Chances and challenges (2018)
Şen Karaman D, Kettiger H
Elsevier
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ship-Source Marine Pollution (2017)
Henrik Ringbom
Cambridge University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Shifting Authorities and New Legitimacies (2015)
Måns Broo, Ruth Illman, Marcus Moberg, Terhi Utriainen
Lit verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Shaking the Minority Box: Conceptualizing the Impact of Context and Social Capital on the Entrepreneurial Activity of Minorities (2019)
Leo-Paul Dana, Markku Virtanen, Wilhelm Barner-Rasmussen
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sexy Selfies of the transitioning (2015)
Airi-Alina Allaste, Katrin Tiidenberg
Palgrave Macmillan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sex differences in aggression (2018)
Kaj Björkqvist, Karin Österman
Routledge
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Servants and Agents: Gender Roles in Neo-Charismatic Christianity (2014)
Tuija Hovi
Palgrave Macmillan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sentence-initial adverbials in written texts: On discourse functions and cognitive motivations (2014)
Tuija Virtanen
Presses Universitaires de Louvain
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Self-Deception, Prayer, and the Empirical Study of Religion (2018)
Hugo Strandberg
Luther Agricola Society
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Selective Oxidation of Biomass-Derived Secondary Alcohols (2014)
Olga A. Simakova, Dmitry Yu. Murzin
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Selection of analytical methodology for cyanotoxin analysis (2017)
J. Meriluoto, J. S. Metcalf, G. A. Codd
John Wiley & Sons
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Seeking Hidden Dimensions of Algebra Teaching through Video Analysis (2013)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg
Cappelen Damm
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Seeing the Individual in the Midst of Large-Scale Phenomena: Some Remarks on the European Approach to the Refugee Situation (2016)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
Intersentia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Seattle Central Library as Place: Reconceptualising Space, Community and Information at the Central Library (2016)
Karen Fisher, Matthew Saxton, Phillip Edwards and Jens-Erik Mai
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
School Algebra (2019)
Cecilia Kilhamn, Ann-Sofi Röj-Lindberg, Ole Björkqvist
Springer
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida8/27 Nästa sida Sista sidan
Dela länk