Publikationer (1309)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida38/131 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap (2017)
Sofie Strandén-Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skolutveckling som mångprofessionellt samarbete - en inramning av forskningsbaserad utveckling och utvecklingsorienterad forskning (2015)
Michael Uljens
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Självstyrelse och regional integration - nordiska frågor. (2015)
Sarah Stephan
Nordiska rådet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Single-site catalysts. (2014)
Bertrand Heurtefeu , Florent Vaultier, Reko Leino, Christophe Boisson, Henri Cramail
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Singing and language learning (2019)
Abrol Bobby, Alisaari Jenni, Heikkola Leena Maria
Multilingual Matters
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Silk biocomposites: structure and chemistry (2017)
Alexander Morin, Mahdi Pahlevan, Parvez Alam
John Wiley & Sons
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida38/131 Nästa sida Sista sidan
Dela länk