Publications (60)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Relations Between the Concept of Distance and International Industrial Marketing (1991)
Jan-Åke Törnroos
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Repatriation and career systems: Finnish public and private sector repatriates in their career lines (1999)
Tuomo Peltonen
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Rethinking interactive models of reading (2000)
Martin Gill
Multilingual Matters
A3 Book section, Chapters in research books
Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis (2001)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Ruotsinkielinen ja nuori Suomessa (2002)
Pia Nyman-Kurkiala
Jyväskylän yliopisto
A3 Book section, Chapters in research books
Repatriierung und Indentitätsbildung: Eine neue Betracthungswese der Reintegration nach einem Auslandseinsatz (2005)
T. Peltonen, D. Ladwig
Rainer Hampp Verlag
A3 Book section, Chapters in research books
Relationsarenor med sexualitetens lockelse – med Luther som guide (2007)
Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809 (2008)
Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Roxelane on the French Tragic Stage (1561-1681) (2008)
David Chataignier
Cambridge scholars publishing
A3 Book section, Chapters in research books
Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar (2009)
Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Verbum Förlag AB
Verbum
A3 Book section, Chapters in research books
Religion – Weltreligion (2010)
Hanna Acke
Brandes & Apsel verlag
A3 Book section, Chapters in research books
Reasoning on Powers of Organizations (2011)
Viljam Engström
Edward Elgar
A3 Book section, Chapters in research books
Recent Legal Developments in Sweden: What Effect for Finnish and Meänkieli Speakers? (2011)
Heidi Ost
A3 Book section, Chapters in research books
Rats and anthills: The First World War in the Scandinavian spy novel (2012)
Claes Ahlund
Nordic academic press
A3 Book section, Chapters in research books
Reflektioner kring empati, förståelse och samtal (2012)
Ylva Gustafsson
Turun yliopisto
A3 Book section, Chapters in research books
Religion and Discrimination Law in the European Union: Finland (2012)
Heikkonen Johannes, Slotte Pamela
European Consortium for Church and State Research
A3 Book section, Chapters in research books
Rakkaus ja patriarkaalisuus ahtaassa yhteisössä.: Mieheys kansanomaisessa kehityskertomukessa. (2014)
Östman Ann-Catrin
Vastapaino
A3 Book section, Chapters in research books
Reactor technology and modeling aspects for the hydrogenation of components from biomass (2014)
Teuvo Kilpiö, Victor Sifontes, Kari Eränen, Dmitry Yu. Murzin, Tapio Salmi
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Regulation of Particulary Sensitive Areas (PSSA): Is it Effective? (2014)
Hannu Honka
Jure
A3 Book section, Chapters in research books
Requirements for a resilient local process for sustainable development (2014)
Sam Grönholm
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Research in entreprenuership: an introduction to the research challenges for the twenty-first century (2014)
Alan L. Carsrud, Malin Brännback, Richard T. Harrison
Edward Elgar
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Rätten att använda sitt eget språk (2014)
Markku Suksi
Novus
A3 Book section, Chapters in research books
Referring to oneself in the third person. A novel construction in
text-based computer-mediated communication
(2015)
Tuija Virtanen
John benjamins
A3 Book section, Chapters in research books
Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv (2015)
Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Reframing Pluralism (2015)
Ruth Illman, Tuija Hovi, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs, Sofia Sjö, Laura Wickström
Lit verlag
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
Share link Export

Share link