Publications (88)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page9/9 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Arts-Based Visual Research (2018)
Gunilla Holm, Fritjof Sahlström, Harriet Zilliacus
Guilford Press
A3 Book section, Chapters in research books
A Sustainable Methodology for Recycling Electric Arc Furnace Dust (2018)
Joseph Hamuyuni, Petteri Halli, Fiseha Tesfaye, Maria Leikola, Mari Lundström
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Att skriva filosofi: Kommentarer till ett exempel (2018)
Hugo Strandberg
Acta Universitatis Upsaliensis
A3 Book section, Chapters in research books
Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv (2018)
Paula Klami-Wetterstein
Jure
A3 Book section, Chapters in research books
Abstraction and Comics from a Semiotic Point of View (2019)
Andersson Fred
Presses Universitaires de Liège
A3 Book section, Chapters in research books
Advances in Lithium-Ion Battery Electrolytes: Prospects and Challenges in Recycling (2019)
Joseph Hamuyuni, Fiseha Tesfaye
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page9/9 Next page Last page
Share link Export