Publications (91)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A3 Book section, Chapters in research books
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
A3 Book section, Chapters in research books
Synthetic chemistry for molecular imprinting (2018)
Tan-Phat Huynh, Trung-Anh Le
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Selection of analytical methodology for cyanotoxin analysis (2017)
J. Meriluoto, J. S. Metcalf, G. A. Codd
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Ship-Source Marine Pollution (2017)
Henrik Ringbom
Cambridge University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Silk biocomposites: structure and chemistry (2017)
Alexander Morin, Mahdi Pahlevan, Parvez Alam
John Wiley & Sons
A3 Book section, Chapters in research books
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Slaget om ortnamnen. Professionalisering, identitetsbegär och hantering av minoritetskap (2017)
Sofie Strandén-Backa
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Social identity theory (2017)
Rusi Jaspal
Sage publications
A3 Book section, Chapters in research books
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Staffing Structures for Effectiveness in Person-Centred Care: The RAFAELA® system (2017)
Lisbeth Fagerström
Wiley-Blackwell
A3 Book section, Chapters in research books
Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten (2017)
Mikael Sarelin
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär? (2017)
Wilhelm Barner-Rasmussen, May Lönnholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena (2016)
Kimmo Elo, Olli Kleemola
Turun historiallinen yhdistys ry
A3 Book section, Chapters in research books
Seattle Central Library as Place: Reconceptualising Space, Community and Information at the Central Library (2016)
Karen Fisher, Matthew Saxton, Phillip Edwards and Jens-Erik Mai
Routledge
A3 Book section, Chapters in research books
Seeing the Individual in the Midst of Large-Scale Phenomena: Some Remarks on the European Approach to the Refugee Situation (2016)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
Intersentia
A3 Book section, Chapters in research books
Splittring utifrån eller väckelse inifrån? : Studentmissionens uppkomst ur ett historiebruksperspektiv (2016)
Tove Höglund
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Book section, Chapters in research books
Subnational Democratization and Electoral Authoritarianism in Russia: From Subnational Regime Diversity to Unitary Authoritarianism (2016)
Saikkonen I. A.-L.
Johns Hopkins University Press
A3 Book section, Chapters in research books
Sadovaya Ulitsa i St. Petersbrug och Vasagatan i Helsingfors: Två marginella gator och deras förändring. (2015)
Anna-Maria Åström
Nordiska museets förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola (2015)
Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
Share link Export