Publications (57)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page6/6 Next page Last page
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц All 
A3 Book section, Chapters in research books
Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809 (2008)
Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Rosenius och Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
Roxelane on the French Tragic Stage (1561-1681) (2008)
David Chataignier
Cambridge scholars publishing
A3 Book section, Chapters in research books
Ruotsinkielinen ja nuori Suomessa (2002)
Pia Nyman-Kurkiala
Jyväskylän yliopisto
A3 Book section, Chapters in research books
Rätten att använda sitt eget språk (2014)
Markku Suksi
Novus
A3 Book section, Chapters in research books
Rör inte min undervisning! Debatten om undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965–2005 (2018)
Anders Ahlbäck
Åbo Akademis förlag
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page6/6 Next page Last page
Share link Export