Publikationer (92)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р Т Ф Ц Alla 
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Säätyläiset ja kuolemankulttuuri 1600-luvulta 1800-luvulle (2019)
Johanna Ilmakunnas
Gaudeamus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sången på tre orter i Svenskfinland (2015)
Ros-Mari Djupsund
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
System Level Simulations (2007)
Seppo Virtanen, Dragos Truscan, Sanna Määttä, Tomi Westerlund, Jouni Isoaho, Jari Nurmi
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
SystemC-based Simulation of the MICAS Architecture (2008)
Truscan D, Sandström K, Lilius J, Porres I
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Syntyessään ihminen itkee: Augustinus kehon kauneudesta ja kirouksesta (2014)
Timo Nisula
Suomen patristinen seura - Patristiska samfundet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Synthetic chemistry for molecular imprinting (2018)
Tan-Phat Huynh, Trung-Anh Le
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker (2018)
Marie Nelson, Sofie Henricson
Mälardalens högskola
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi (2004)
Loman Bengt, Haapamäki Saara
Tampere University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska och finska i samma samtal (2015)
Sofie Henricson
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska Nykarlebyungas upplevelse: ”Att leva i ett tvåspråkigt land är inte alltid så lätt” (2003)
Pia Nyman-Kurkiala
Svenska yrkeshögskolan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär? (2017)
Wilhelm Barner-Rasmussen, May Lönnholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenska kyrkan, den samkönade kärlekens realitet och ”välsignelsens förbannelse” (2007)
Mikael LIndfelt
Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sveaborg and the End of the Swedish Cosmopolitan Eighteenth Century: An Epilogue (2013)
Holger Weiss, Göran Rydén
Ashgate
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Suullinen kulttuuri ja kirjallinen aineisto. Katsaus folkloristiikan itseymmärrykseen (2019)
Stark Eija
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sustainable organic–inorganic interfaces in energy applications (2018)
Ryan Guterman, Jiayin Yuan, Liji Sobhana, Pedro Fardim, Susana García‐Mayo, German Salazar‐Alvarez
Wiley-VCH Verlag
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Supporting student innovation through project-based learning and industry co-operation (2012)
Roslöf J, Björkqvist J, Virtanen S
iNEER
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Summary: Branding in the B2B Context and Future Challenges (2018)
Anna-Greta Nyström, Jan-Åke Törnroos, Nikolina Koporcic, Maria Ivanova-Gongne
Emerald
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab (2018)
Michael Uljens, Rolf Sundqvist, Ann-Sofie Smeds-Nylund
Hans Reitzels Forlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Subsea Gas Pipelines in the Baltic Area - Civil Liability Issues (2018)
Wetterstein Peter
Springer
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Subnational Democratization and Electoral Authoritarianism in Russia: From Subnational Regime Diversity to Unitary Authoritarianism (2016)
Saikkonen I. A.-L.
Johns Hopkins University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Subject doubling in Finnish. The role of deficient pronouns (2008)
Anders Holmberg, Urpo Nikanne
Syntax and Semantics
Emerald
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Skoog M.
Studentlitteratur
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Studying games from the viewpoint of information (2015)
Olle Sköld, Suellen Adams, J. Tuomas Harviainen and Isto Huvila
ETC Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Structural Organisation and Biomimesis of Nature's Polymer Composites (2014)
Parvez Alam
Nova Science Publishers
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Striden om de svenska vattnen. Region och språk i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten (2017)
Mikael Sarelin
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stress (2019)
Sofia Holmqvist-Jämsén
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stora berättelser, små noveller: Om nostalgins förförelser, globaliseringens utmaningar och demokratins eskatologiska dimension (2018)
Bengt Kristensson Uggla
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Starting Points in the Encounter between Christianity and Judaism. (2003)
Anni Maria Laato
Lutheran World Federation
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Standard eller dialekt? Några nedslag i modern Vasasvenska (2015)
Viveca Rabb
Vaasan yliopiston julkaisuja
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Staffing Structures for Effectiveness in Person-Centred Care: The RAFAELA® system (2017)
Lisbeth Fagerström
Wiley-Blackwell
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stadsdelens metamorfos - med eller utan gentrifiering (2012)
Peter Ehrström
Acta Wasaensis, University of Vaasa
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Stadsdelen Brändö - från arbetarnas trästad till kunskapsstad (2015)
Peter Ehrström
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Squirming in the Classroom. Fat Girl and the Ethical Value of Extreme Discomfort (2018)
Katariina Kyrölä
Rutgers University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans. (2020)
Hansén S-E., Lavonen J., Sjöberg J., Aspfors J., Wikman T.
Universitetsforlaget
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans (2020)
Hansén, S-E., Lavonen, J., Sjöberg, J., Aspfors, J. & Wikman, T. (2019).
Universitetsforlaget
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språksystem och språkanvändning (2008)
Saara Haapamäki
Åbo Akademis förlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Spoken language and language impairment in DHH children. Towards better communication fostering classroom environments for mainstreamed children. (2019)
Sahlén B., Hansson K., Lyberg-Åhlander V. Brännström J.
Oxford University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Splittring utifrån eller väckelse inifrån? : Studentmissionens uppkomst ur ett historiebruksperspektiv (2016)
Tove Höglund
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sotilaskansan tuskainen taival (2014)
Petri Karonen, Nils Erik Villstrand
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sotilaita Rauhan Basilikassa: Sotilaan ja sodan kuva Augustinuksen saarnoissa (2016)
Timo Nisula
Suomen eksegeettinen seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa (2014)
Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Vastapaino
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sorting the metaverse out and how metaverse is sorting us out (2013)
Huvila Isto
Palgrave Macmillan
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Some Examples of Computing the Possibilistic Correlation Coefficient from Joint Possibility Distributions (2010)
Robert Fullér, József Mezei, Péter Várlaki
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Some critical remarks on religious identity (2018)
Peter Nynäs
Routledge
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/2 Nästa sida Sista sidan
Dela länk