Publications (31)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
A Å B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W Y All 
C2 Edited book
Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Åbo Akademi
C2 Edited book
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
C2 Edited book
Från Arkadien till Arktis. Diktad natur och idyll (2012)
Claes Ahlund
Litteraturvetenskapliga meddelanden
C2 Edited book
Färjefart: Historiska och etnologiska perspektiv på färjetrafiken mellan Finland och Sverige (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C2 Edited book
Freedom of religion and belief in Turkey (2014)
Özgür Heval Cinar, Mine Yildirim
Cambridge Scholars Publishing
C2 Edited book
First Fundamental Rights Documents: Commemorating 800 Years of Magna Carta (2015)
Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak
Intersentia
C2 Edited book
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
C2 Edited book
From Computer Science to Biology and Back (2015)
Emanuela Merelli, Ion Petre
Elsevier
View on publisher's site
C2 Edited book
Finsk tidskrift 1/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 2/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 5/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 6/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 7-8/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik (2016)
Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
C2 Edited book
Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter (2016)
Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
C2 Edited book
Finite but unbounded: New approaches in philosophical anthropology (2017)
Kevin Cahill, Martin Gustafsson, Thomas Schwarz Wentzer (eds.)
De Gruyter
C2 Edited book
Finsk tidskrift 1/2017. Tema: Finsk Tidskrift 140 år (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 2/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 3-4 2017. Tema: Litteratur (2017)
Freja Rudels
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk tidskrift 5/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 7-8/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
C2 Edited book
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 1/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 2/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 3-4/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 5/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 6/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 7-8/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Futures for the Past (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
Share link Export