Publications (308)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/31 Next page Last page
A Å B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
D4 Published development or research report or study
Vems hav, vems vilja?: Havsplanering och deltagande i Kvarkenområdet (2018)
Kenneth Nordberg, Örjan Pettersson
D4 Published development or research report or study
VELMU hiekkasärkkä- ja riuttamallien toimivuus Suomen merialueilla (2019)
Henna Rinne, Minna Boström, Charlotta Björklund
D4 Published development or research report or study
Vedenalaisten Natura-luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella (2018)
Henna Rinne, Anu Kaskela
D4 Published development or research report or study
Vanhusten osallistaminen sosiaaliseen ja kulttuurielämään: kokemuksia
palveluasumisesta
(2015)
Mariya Riekkinen
Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
D4 Published development or research report or study
Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (2017)
Pekka Kettunen
D4 Published development or research report or study
Uusi paikallisuus -hanke ja keskusteleva demokratia (2015)
Peter Ehrström
D4 Published development or research report or study
Utvärdering av Svenska bildningstjänster i Esbo (2016)
Henriksson Linnéa
D4 Published development or research report or study
Utvärdering av forskningskontrakten vid Umeå universitet 2015: utvärderingsgruppens rapport oktober 2015 (2015)
Karl-Eric Magnusson, Anders Malmberg, Sara Andersson, Olle Stendahl,
Peter Aronsson, Ann-Mari Svennerholm, Astrid Gräslund, Michael Uljens,
Carin Holmquist, Björn Wittrock

D4 Published development or research report or study
Upphörande av demokratisk diffusion: Komparativ pilotstudie (2016)
Sarah Lehtinen
D4 Published development or research report or study
Uppaal vs Event-B for Modelling Optimised Link State Routing (2016)
Mojgan Kamali, Luigia Petre
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/31 Next page Last page
Share link Export