Publications (174)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Giordano Bruno på Campo dei Fiori: ett monumentprojekt i Rom 1876–1889 (1991)
Lars Berggren
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Om företagets geografi - en teoretisk och empirisk analys (1991)
Jan-Åke Törnroos
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Eigenname und Literarizität (1995)
Gerhard Schildberg-Schroth
Wachholtz Verlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (1996)
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Att flytta bort och hem igen : sociala nätverk i kedjemigration. (1999)
Pia Nyman-Kurkiala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Essays on the Determinants of Self-employment (2000)
Edvard Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam (2000)
Carlson, T
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Studier i svensk grammatikhistoria (2002)
Haapamäki Saara
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd (2005)
Mia Porko-Hudd
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Adventures into Otherness: Child Metamorphs in Late Twentieth-Century Children’s Literature (2006)
Maria Lassén-Seger
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur (2009)
Gunilla Karlberg-Granlund
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Size Matters: Ostensive and Performative Dimensions of Organizational Size (2009)
Anette Hallin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Transformation techniques for signomial functions in global optimization (2009)
Lundell A
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Augustine and the functions of concupiscence (2011)
Timo Nisula
G4 Doctoral dissertation (monograph)
E.M. Forster and English Place: A Literary Topography (2011)
Jason Finch
G4 Doctoral dissertation (monograph)
L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini (2011)
Mia Panisse
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Managing uncertainty in projects (2011)
Olga Perminova
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa (2011)
Bäck Maria
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Reincarnation in Philo of Alexandria (2013)
Sami Yli-Karjanmaa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse - Omsorgssamtale med barn (2014)
Astri Melheim
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Design and Validation of Stateful Composite RESTful Web Services (2014)
Irum Rauf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Det hjemløse menneske - En studie av sykdom og lidelse (2014)
Elisabeth Gabrielsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Early modes of exegesis : ideal figures in Malachi as a test case (2014)
Lotta Valve
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Glädje i vårdandets värld (2014)
Ginger Selander
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Incest Aversion: The Evolutionary Roots of Individual Regulation (2014)
Jan Antfolk
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology (2014)
Ramon W. Baker
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja
(2014)
Sabina M. Hadžibulić
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
G4 Doctoral dissertation (monograph)
New families of highly efficient, halogen-free flame retardants for polypropylene (PP) (2014)
Weronika Pawelec
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Professional Development - The experiences of primary school teachers in Tanzania (2014)
Mary Vincent Soko
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Serva ad ministrare - Tjänandets ethos i vårdledarskap (2014)
Leena Honkavuo
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Spiritual gifts according to C. Peter Wagner (2014)
Petri Laitinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Strategic narratives and competitive advantage : do winners speak differently? (2014)
Kaihan Krippendorff
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The pricing of industrial services (2014)
Natalia Reen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The time series convergence of dispersion in financial analysts' forecasts (2014)
Fredrik Le Bell
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vision, Image, Record
: A Cultivation of the Visual Field
(2014)
Antony Fredriksson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Marina Lindell
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Designing new learning experiences?: Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning (2015)
Annika Wiklund-Engblom
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur (2015)
Kari Carlsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The role of metal ions in selective and sustainable processes (2015)
Daniel Valtakari
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Trilling Race: The Political Economy of Racialised Visual-Aural Encounters (2015)
Xin Liu
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Work and Non-Work. On Work and Meaning (2015)
Mari Lindman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Chemical changes in biomass during torrefaction (2016)
Tooran Khazraie Shoulaifar
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export