Publications (175)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Form and Function of Response Stories in Online Advice (2019)
Loukia Lindholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kommunalt utbildningsledarskap - att mediera mellan politik och medborgaropinion (2019)
Ann-Sofie Smeds-Nylund
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Leva ett med naturen - "Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill" (2019)
Ghita Bodman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Silver Arms and Silk Heads: Medieval Reliquaries in the Nordic Countries (2019)
Lahti Sofia
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism (2019)
Olena Sihvo
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse (2019)
Slotte Åsa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande i kärlek: Kärleken går i strumpor (2019)
Ritva Römer
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Barndomens poetik : Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten (2018)
Olga Engfelt
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Finnish Blood, Swedish Heart? : Examining Second-Generation Sweden-Finnishness (2018)
Latvalehto Kai
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites (2018)
Öhman Jennie
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene (2018)
Ramstedt Tommy
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet (2018)
Kari Kaldestad
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional (2018)
Ruth Illman
Lexington books
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery (2018)
Minna Hamrin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (2018)
Backström Harry Sanfrid
G4 Doctoral dissertation (monograph)
“Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi (2018)
Mika Mård
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 (2018)
Sundberg Ulf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten (2018)
Marie Ljungquist
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bo Giertz om prästämbetet: Uppdragets teologi (2017)
Anssi Ollilainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet (2017)
Ruth Tuhus
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur (2017)
Eva E. Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
'Second generation?' : language and identity among adults whose parents were migrants (2017)
Linda Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End? (2017)
Tuomas Havukainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Chemical changes in biomass during torrefaction (2016)
Tooran Khazraie Shoulaifar
G4 Doctoral dissertation (monograph)
De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin (2016)
Nordell Martin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Doing Fashion : bricolage, mess, and multiplicity (2016)
Astrid Huopalainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist (2016)
Freja Rudels
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker (2016)
Eva Jacquet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Product lifecycle management (2016)
Nikolai Pavlov
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Certainty of Mathematics: A Philosophical Investigation (2016)
Kim-Erik Berts

G4 Doctoral dissertation (monograph)
The tree we heard fall: Analyzing the societal processes following focusing events (2016)
Lindholm Jenny
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Utstillingens retorikk: Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk (2016)
Bjørg Tronshart
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Marina Lindell
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Designing new learning experiences?: Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning (2015)
Annika Wiklund-Engblom
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur (2015)
Kari Carlsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The role of metal ions in selective and sustainable processes (2015)
Daniel Valtakari
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Trilling Race: The Political Economy of Racialised Visual-Aural Encounters (2015)
Xin Liu
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Work and Non-Work. On Work and Meaning (2015)
Mari Lindman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse - Omsorgssamtale med barn (2014)
Astri Melheim
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Design and Validation of Stateful Composite RESTful Web Services (2014)
Irum Rauf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Det hjemløse menneske - En studie av sykdom og lidelse (2014)
Elisabeth Gabrielsen
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export