Publications (153)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Serva ad ministrare - Tjänandets ethos i vårdledarskap (2014)
Leena Honkavuo
G4 Doctoral dissertation (monograph)
'Second generation?' : language and identity among adults whose parents were migrants (2017)
Linda Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Reincarnation in Philo of Alexandria (2013)
Sami Yli-Karjanmaa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur (2017)
Eva E. Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (2018)
Backström Harry Sanfrid
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Professional Development - The experiences of primary school teachers in Tanzania (2014)
Mary Vincent Soko
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Product lifecycle management (2016)
Nikolai Pavlov
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery (2018)
Minna Hamrin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam (2000)
Carlson, T
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Om företagets geografi - en teoretisk och empirisk analys (1991)
Jan-Åke Törnroos
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
New families of highly efficient, halogen-free flame retardants for polypropylene (PP) (2014)
Weronika Pawelec
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional (2018)
Ruth Illman
Lexington books
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet (2018)
Kari Kaldestad
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Managing uncertainty in projects (2011)
Olga Perminova
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker (2016)
Eva Jacquet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini (2011)
Mia Panisse
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja
(2014)
Sabina M. Hadžibulić
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene (2018)
Ramstedt Tommy
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology (2014)
Ramon W. Baker
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites (2018)
Öhman Jennie
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
Share link Export