Publikationer (119)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
A B C D E F G H I K L M O Ö P R S T U V Y Alla 
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Simulering av partikelrörelse i bestrykningsskiktet under torkning (1991)
Martti Toivakka
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter (1995)
Frej Bjondahl
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator (1996)
Jerker Björkqvist
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget (1999)
Slotte Pamela
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Concupiscentia Augustinuksen antropologiassa. Pro gradu –tutkielma. Systemaattisen teologian laitos (2000)
Timo Nisula
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Om författarintention. En editionsfilosofisk diskussion kring Joel Petterssons sagotexter. (2002)
Sandberg Christina
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Simulering och optimering av sågspånskok i laboratorieskala (2002)
Korpinen R
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Modifiering och polymerisation av katjonisk stärkelse (2004)
Lindqvist H.
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Predicting the residential location of urban serial burglars from the locations of crime sites (2005)
Patrick Jern
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Solid-State Reference Electrode (2007)
Ulriika Vanamo (Née Mattinen)
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Experimental studies and process modeling of aqueous two-stage steel slag carbonation (2009)
Mattila HP
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Socially withdrawn children in the 1st grade (2009)
Emmanuel Opoku Acquah
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Ambiguities of Address: Towards a Communicational Reading of Alexander Pope’s The Dunciad (2010)
Adam Borch
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
“Byggaamassa klossar”: en enspråkig norm i en tvåspråkig familj (2010)
Fredrik Rusk
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Assessing the energy efficiency of jaw crushers (2012)
Daniel Legendre
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
EU Education Policies and Third Countries. Civilian Power or "Just" Foreign Policy? (2012)
Marco La Rosa
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
Dela länk