Publikationer (119)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/3 Nästa sida Sista sidan
A B C D E F G H I K L M O Ö P R S T U V Y Alla 
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Simulering av partikelrörelse i bestrykningsskiktet under torkning (1991)
Martti Toivakka
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter (1995)
Frej Bjondahl
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator (1996)
Jerker Björkqvist
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget (1999)
Slotte Pamela
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Concupiscentia Augustinuksen antropologiassa. Pro gradu –tutkielma. Systemaattisen teologian laitos (2000)
Timo Nisula
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Om författarintention. En editionsfilosofisk diskussion kring Joel Petterssons sagotexter. (2002)
Sandberg Christina
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Simulering och optimering av sågspånskok i laboratorieskala (2002)
Korpinen R
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Modifiering och polymerisation av katjonisk stärkelse (2004)
Lindqvist H.
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Predicting the residential location of urban serial burglars from the locations of crime sites (2005)
Patrick Jern
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Solid-State Reference Electrode (2007)
Ulriika Vanamo (Née Mattinen)
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Experimental studies and process modeling of aqueous two-stage steel slag carbonation (2009)
Mattila HP
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Socially withdrawn children in the 1st grade (2009)
Emmanuel Opoku Acquah
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Ambiguities of Address: Towards a Communicational Reading of Alexander Pope’s The Dunciad (2010)
Adam Borch
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
“Byggaamassa klossar”: en enspråkig norm i en tvåspråkig familj (2010)
Fredrik Rusk
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Assessing the energy efficiency of jaw crushers (2012)
Daniel Legendre
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
EU Education Policies and Third Countries. Civilian Power or "Just" Foreign Policy? (2012)
Marco La Rosa
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Cellulose biotemplate for synthesis of layered double hydroxides (2014)
Dhani Bogati
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Development and implementation of an on-line particle size measurement system for a granulation process (2014)
Christopher Heikkilä
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Development of a certification process for engine equipped with NOx selective catalytic reduction (2014)
Hanna-Mari Kaarre
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Development of measurements and control agorithms with industrial applications (2014)
Jan Kronqvist
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Epoxidation of fatty acids assisted by microwaves for development of biolubricants (2014)
Adriana Freites
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Evaluation of ultrasound-assisted process technology for coating applications (2014)
Robin Röj
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Extended impregnation kraft cooking of Pinus radiata (2014)
Sing-hi Wang Molina
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Fiber engineering using Eucalyptus xylans (2014)
Christian Sieveking Moreno
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Furfural production from prehydrolysis kraft liquor of eucalyptus wood (2014)
Verónica Matamala
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Homogeneous and heterogeneous catalytic hydrolysis of inulin from chicory root (2014)
Bilyavichyus Roman
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Isomerization of α- and β-pinene oxide over supported ionic liquids catalysts (SILCA) (2014)
Luis Rujana
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Measurement and optimization of paper formation (2014)
Henrik Wahlström
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Mekanisk och kemisk karakterisering av BLN-massa (2014)
Maunu Toivaro
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Operating and optimization of the steam net at Neste Oil´s Naantali refinery (2014)
Jussi Tunturi
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Reactions of verbenol oxide for synthesis of fine chemicals over acidic and Fe-modified zeolite catalysts (2014)
Torozova Alexandra
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Recirculation of black liquor in Eucalyptus kraft cooking: Feasibility and effects on pulp properties (2014)
Marcelo Aqueveque González
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Steam generation concept for a gas-methane-number upgrading process in offshore applications (2014)
Ludvig Lindström
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Surfaktanter som anti-foulingpreparat vid ultrafiltrering (2014)
Sven Emil Alexander Rosqvist
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Syntes av imperanenderivat utgående från hydroximatairesinol (2014)
Jan-Erik Raitanen
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Tempo-oxidized cellulose fibers and their application in biocomposite films (2014)
Camila Honorato
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Use of microfibrillated cellulose (MFC) in paper-based functional devices (2014)
Oskari Mertanen
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/3 Nästa sida Sista sidan
Dela länk