Publikationer (359)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida29/36 Nästa sida Sista sidan
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z Alla 
B2 Bokavsnitt
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Bokavsnitt
The Pedagogics of Interdisciplinary Human Rights Education (2017)
Elina Pirjatanniemi
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
B2 Bokavsnitt
"Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten
kuntien tulevaisuus"
(2017)
Siv Sandberg, Stefan Sjöblom
Suomen Kuntaliitto
B2 Bokavsnitt
Työnohjaus ja ihastuminen (2017)
Heli Inkinen
UNIpress
B2 Bokavsnitt
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
B2 Bokavsnitt
Visionär flickskildring i den senmoderna ungdomsromanen (2017)
Mia Österlund
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida29/36 Nästa sida Sista sidan
Dela länk