Publications (430)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/9 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Sentrale faktorer for en holdbar utvikling av avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Sentrale kompetanseområder i avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Skriftspråkets väsen och gravens moraliska metafysik (2019)
Natan Elgabsi
Filosofi vid Åbo Akademi
B2 Book section
Sykepleier som avansert spesialist eller avansert generalist (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Sykepleievitenskapelige perspektiver for avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
The 2019 Parliamentary election in Finland (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Samforsk
B2 Book section
The assessment of textbooks (2019)
Tom Wikman
International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM)
B2 Book section
The Rights of Religious Minorities (2019)
Göran Gunner, Pamela Slotte
Globalethics.net
B2 Book section
Toponymer i Finland enligt Peter I år 1713 (2019)
Martina Björklund
Stockholms universitet
B2 Book section
Upptäckande skrivning – metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan (2019)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Bente E. Hagtvet
Liber
B2 Book section
Utvikling av utdanning i avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Vad händer när roboten får ögonfransar? Genusperspektiv på programmering i förskolan (2019)
Mia Heikkilä
Natur & Kultur Akademisk
B2 Book section
Vilka är trollen? (2019)
Blanka Henriksson
B2 Book section
Voice Disorder and Voice Ergonomics (2019)
Eeva Sala, Leena M. Rantala, Susanna Simberg
Cambridge scholars publishing
B2 Book section
Vorwort (2019)
Mia Raitaniemi, Hanna Acke, Irmeli Helin, Joachim Schlabach, Christopher M.Schmidt, Doris Wagner, Jana Zichel-Wessalowski
B2 Book section
Vården på Johannes Bäcks grav (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Ätstört flickskap i bloggar (2019)
Ann-Charlotte Palmgren
Stockholms universitet
B2 Book section
Afterword (2018)
Jim Cummins
Cambridge scholars publishing
B2 Book section
Aika itkeä ja aika nauraa, aika opiskella kreikkaa ja hepreaa (2018)
Topias Tanskanen
Suomen Teologinen Instituutti
B2 Book section
Att predika från Gamla testamentet i luthersk tradition (2018)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
B2 Book section
Bönehuset i Jeppo hundra år 2017 (2018)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
B2 Book section
Det groteskas lockelse: Sergej Petrovs översättning av Baudelaires "Une charogne" (2018)
Barbara Lönnqvist
Meddelanden från Avdelningen från slaviska språk
Stockholms universitet
B2 Book section
Det oändliga avståndet (2018)
Camilla Kronqvist
Folkets Bildningsförbund r.f.
B2 Book section
Dylan goes to church: The use of Bob Dylan’s music in Protestant churches (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B2 Book section
En missionsvetares tillbakablick (2018)
Kim Groop
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Epilogue (2018)
Huvila I
Routledge
View on publisher's site
B2 Book section
Folkbildningens öppna samtal (2018)
Jonas Ahlskog
Folkets Bildningsförbund r.f.
B2 Book section
Foreword (2018)
Jim Cummins
TESOL Press
B2 Book section
Foreword (2018)
Jim Cummins
Multilingual Matters
B2 Book section
Foreword (2018)
Jim Cummins
Pearson Education
B2 Book section
Foreword (2018)
Jim Cummins
Mouton De Gruyter
View on publisher's site
B2 Book section
Foreword (2018)
Jim Cummins
John Catt Publishers
B2 Book section
Forskaren och den akademiska läraren (2018)
Ingvar Dahlbacka
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Förord (2018)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Inledning: Åbo Akademi och kunskapen (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademi University Press
B2 Book section
Introduction (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B2 Book section
Introduction (2018)
Cecilia Lundberg
The WSB University in Poznan Press
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/9 Next page Last page
Share link Export