Publikationer (425)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/9 Nästa sida Sista sidan
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К Alla 
B2 Bokavsnitt
Työnohjaus ja ihastuminen (2017)
Heli Inkinen
UNIpress
B2 Bokavsnitt
Tyskland (2015)
Kimmo Elo
B2 Bokavsnitt
Tutkivat SVV-opintokerhot ja myönteisen kehityksen mahdollisuus – tule mukaan ja pysy tolkuissasi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
B2 Bokavsnitt
"Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten
kuntien tulevaisuus"
(2017)
Siv Sandberg, Stefan Sjöblom
Suomen Kuntaliitto
B2 Bokavsnitt
Total faith is blind faith? Political trust, satisfaction with policy outputs and system responsiveness in Finland 2002-2013 (2014)
Kestilä-Kekkonen E, Söderlund P
Finnish Political Science Association
B2 Bokavsnitt
Toponymer i Finland enligt Peter I år 1713 (2019)
Martina Björklund
Stockholms universitet
B2 Bokavsnitt
Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland (2018)
Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Liber
B2 Bokavsnitt
The Rights of Religious Minorities (2019)
Göran Gunner, Pamela Slotte
Globalethics.net
B2 Bokavsnitt
The Post-Apocalyptic Chronotope (2013)
Petter Skult
Inter-disciplinary press
B2 Bokavsnitt
The Pedagogics of Interdisciplinary Human Rights Education (2017)
Elina Pirjatanniemi
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
B2 Bokavsnitt
The linguistic ecology of the death of Swedish in Ukraine (2012)
Ludvig Forsman
Lit verlag
B2 Bokavsnitt
The liability of the carrier: A fundamental change? (2014)
Hannu Honka
Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt
B2 Bokavsnitt
The importance of listening to the views of clients (2010)
Pirkko Rautakoski
Wiley-Blackwell
B2 Bokavsnitt
The ethnic and religious future of Europe (2018)
Ruth Illman, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
The botanical garden of Åbo Akademi university (2015)
Catherine af Hällström
Padova university press
B2 Bokavsnitt
The assessment of textbooks (2019)
Tom Wikman
International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM)
B2 Bokavsnitt
The 2019 Parliamentary election in Finland (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Samforsk
B2 Bokavsnitt
Text som källa till språkvetenskapliga insikter (2010)
Tuija Virtanen-Ulfhielm
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Bokavsnitt
Terveys ja poliittinen kiinnittyminen (2016)
Mattila Mikko, Lahtinen Hannu, Rapeli Lauri, Wass Hanna
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
B2 Bokavsnitt
Taloustieteen tulikinta hyvinvointivaltion taloudesta (2014)
Eva Österbacka
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
B2 Bokavsnitt
Synthesis of Fine Chemicals Using Catalytic Nanomaterials: Structure Sensitivity (2014)
Dmitry Yu. Murzin, Yuliya Demidova, Benjamin Hasse, Bastian Etzold, Irina L. Simakova
CRC Press
B2 Bokavsnitt
Sykepleievitenskapelige perspektiver for avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Bokavsnitt
Sykepleier som avansert spesialist eller avansert generalist (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Bokavsnitt
Switchable polarity liquids (2018)
S. G. Khokarale, I. Anugwom, P. Mäki-Arvela, P. Virtanen, J.-P. Mikkola
Royal Society of Chemistry
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Swedish fortifications at the beginning of the Great Northern War (2016)
Ulf Sundberg
THGC Publishing
B2 Bokavsnitt
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset (2018)
Reinikainen M., Ryttäri T., Kanerva T., Kekäläinen H., Koskela K., Kunttu P., Mussaari M., Numers M. von, Rinkineva-Kantola L., Sievänen M., & Syrjänen K.
Suomen ympäristö
B2 Bokavsnitt
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät (2016)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen, Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Bokavsnitt
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Matti Skoog
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Bokavsnitt
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B2 Bokavsnitt
Slaget vid Tsushima 1905 (2016)
Ulf Sundberg
Bokförlaget Semic
B2 Bokavsnitt
Skriftspråkets väsen och gravens moraliska metafysik (2019)
Natan Elgabsi
Filosofi vid Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
”Skriftligt och muntligt vittnesbörd” (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/9 Nästa sida Sista sidan
Dela länk