Publications (433)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar (2010)
Jan Sjöberg
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
B2 Book section
Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet (2017)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.
B2 Book section
Ätstört flickskap i bloggar (2019)
Ann-Charlotte Palmgren
Stockholms universitet
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
B2 Book section
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Ymmärrystä puolin ja toisin. Kasvatuksellisista arvoista kahden kulttuurin perheissä (2013)
Anna-Liisa Kuczynski
Turun yliopisto
B2 Book section
Yhteisiä kokemuksia (2016)
Olli Lagerspetz
Turun yliopisto
B2 Book section
Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Väckelsens minnesplatser (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Vården på Johannes Bäcks grav (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Våldets gungbräda och ekonomiska öppningar: Riket Alger enligt Carl Reftelius (2016)
Emil Kaukonen
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Vuorovaikutuksen tukeminen (2007)
Pirkko Rautakoski, Sisko Tuovinen, Petri Rajala
PS-kustannus
B2 Book section
Vorwort (2019)
Mia Raitaniemi, Hanna Acke, Irmeli Helin, Joachim Schlabach, Christopher M.Schmidt, Doris Wagner, Jana Zichel-Wessalowski
B2 Book section
Women (2001)
Katarina Frostell, Martin Scheinin
Martinus Nijhoff Publishers
B2 Book section
Voice Disorder and Voice Ergonomics (2019)
Eeva Sala, Leena M. Rantala, Susanna Simberg
Cambridge scholars publishing
B2 Book section
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
B2 Book section
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
B2 Book section
Vilka är trollen? (2019)
Blanka Henriksson
B2 Book section
“We want Educated Fantis, not europeanised natives”. Euroafrikaner i Guldkustens urbana rum (2016)
Patrik Hettula
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Variation and change in a Finnish region of the Baltic sea (2006)
Huldén N
Franz Steiner Verlag
B2 Book section
Vanhuuden ja vanhuustyön tulevaisuuksista (2014)
Alf Rehn
Turun ammattikorkeakoulu
B2 Book section
Valtion ja paikallishallinnon jännitteinen suhde (2016)
Pekka Kettunen, Michael Kull
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
B2 Book section
Vad är religiös tro bra för? (2010)
Hugo Strandberg
Verbum
B2 Book section
Vad är bildning bra för? (2018)
Hugo Strandberg
Folkets Bildningsförbund r.f.
B2 Book section
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
B2 Book section
Vad händer när roboten får ögonfransar? Genusperspektiv på programmering i förskolan (2019)
Mia Heikkilä
Natur & Kultur Akademisk
B2 Book section
"...vaan elämää varten" Helenasta ystävänä ja esikuvana (2015)
Kari Kotkavaara
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari
B2 Book section
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
B2 Book section
Utvikling av utdanning i avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Uskonto suomalaisessa maahanmuuttotutkimuksessa (2015)
Tuomas Martikainen
Helsingin yliopisto
B2 Book section
Using student voice research to understand and improve musical learning (2010)
Pamela Burnard, Cecilia Björk
NAME/National Association of Music Educators
B2 Book section
Upptäckande skrivning – metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan (2019)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Bente E. Hagtvet
Liber
B2 Book section
Uppkomsten av ett samhälle kring uthamnen på Beckholmen (2003)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Unohtunut joukosta [kirjassa Papit puhuvat] (2005)
Heli Aaltonen
Suomen poikien ja tyttöjen keskus - PTK 2005
B2 Book section
Understanding Powers of International Organizations (2010)
Engström Viljam
Finnish Yearbook of International Law
B2 Book section
Un agent al schimbari (2016)
Harriet Silius
Institutul european
B2 Book section
Ultrasonic Energy Promoted Allylation to Generate 1-C-(2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyl)prop-2-ene (2014)
Mark Farrell, Ciaran O’Reilly, Dilip V. Jarikote, Paul V. Murphy, Jani Rahkila
CRC Press
B2 Book section
Työnohjaus ja ihastuminen (2017)
Heli Inkinen
UNIpress
B2 Book section
Tyskland (2015)
Kimmo Elo
B2 Book section
Tutkivat SVV-opintokerhot ja myönteisen kehityksen mahdollisuus – tule mukaan ja pysy tolkuissasi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
B2 Book section
"Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten
kuntien tulevaisuus"
(2017)
Siv Sandberg, Stefan Sjöblom
Suomen Kuntaliitto
B2 Book section
Total faith is blind faith? Political trust, satisfaction with policy outputs and system responsiveness in Finland 2002-2013 (2014)
Kestilä-Kekkonen E, Söderlund P
Finnish Political Science Association
B2 Book section
Torkkeli Knuutinpojan monumentti (2020)
Sofia Aittomaa
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
B2 Book section
Toponymer i Finland enligt Peter I år 1713 (2019)
Martina Björklund
Stockholms universitet
B2 Book section
Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland (2018)
Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Liber
B2 Book section
The Rights of Religious Minorities (2019)
Göran Gunner, Pamela Slotte
Globalethics.net
B2 Book section
The Post-Apocalyptic Chronotope (2013)
Petter Skult
Inter-disciplinary press
B2 Book section
The Pedagogics of Interdisciplinary Human Rights Education (2017)
Elina Pirjatanniemi
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
B2 Book section
The linguistic ecology of the death of Swedish in Ukraine (2012)
Ludvig Forsman
Lit verlag
B2 Book section
The liability of the carrier: A fundamental change? (2014)
Hannu Honka
Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt
B2 Book section
The importance of listening to the views of clients (2010)
Pirkko Rautakoski
Wiley-Blackwell
B2 Book section
The ethnic and religious future of Europe (2018)
Ruth Illman, Tuomas Martikainen, Peter Nynäs
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
View on publisher's site
B2 Book section
The botanical garden of Åbo Akademi university (2015)
Catherine af Hällström
Padova university press
B2 Book section
The assessment of textbooks (2019)
Tom Wikman
International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM)
B2 Book section
The 2019 Parliamentary election in Finland (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Samforsk
B2 Book section
Text som källa till språkvetenskapliga insikter (2010)
Tuija Virtanen-Ulfhielm
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
Terveys ja poliittinen kiinnittyminen (2016)
Mattila Mikko, Lahtinen Hannu, Rapeli Lauri, Wass Hanna
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
B2 Book section
Tensta - en fristad undan våldet (2006)
Anette Hallin
B2 Book section
Taloustieteen tulikinta hyvinvointivaltion taloudesta (2014)
Eva Österbacka
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
B2 Book section
Synthesis of Fine Chemicals Using Catalytic Nanomaterials: Structure Sensitivity (2014)
Dmitry Yu. Murzin, Yuliya Demidova, Benjamin Hasse, Bastian Etzold, Irina L. Simakova
CRC Press
B2 Book section
Sykepleievitenskapelige perspektiver for avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Sykepleier som avansert spesialist eller avansert generalist (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Switchable polarity liquids (2018)
S. G. Khokarale, I. Anugwom, P. Mäki-Arvela, P. Virtanen, J.-P. Mikkola
Royal Society of Chemistry
View on publisher's site
B2 Book section
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Swedish fortifications at the beginning of the Great Northern War (2016)
Ulf Sundberg
THGC Publishing
B2 Book section
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset (2018)
Reinikainen M., Ryttäri T., Kanerva T., Kekäläinen H., Koskela K., Kunttu P., Mussaari M., Numers M. von, Rinkineva-Kantola L., Sievänen M., & Syrjänen K.
Suomen ympäristö
B2 Book section
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät (2016)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen, Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Book section
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Matti Skoog
Studentlitteratur
B2 Book section
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B2 Book section
Slaget vid Tsushima 1905 (2016)
Ulf Sundberg
Bokförlaget Semic
B2 Book section
Skriftspråkets väsen och gravens moraliska metafysik (2019)
Natan Elgabsi
Filosofi vid Åbo Akademi
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
Share link Export