Publikationer (425)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/5 Nästa sida Sista sidan
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К Alla 
B2 Bokavsnitt
Finland (2014)
Teemu Pauha, Tuomas Martikainen
Brill
B2 Bokavsnitt
Foreword (2014)
Douglas Fry
McSweeney's
B2 Bokavsnitt
Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa (2014)
A. K. Forsman
Gothia Fortbildning
B2 Bokavsnitt
Handboll : ett kämpande framför muren (2014)
Jens Backlund, Juho Karlsson, Marcus Lepola
Pargas Idrottsförening
B2 Bokavsnitt
Illustrating Mrs Pepperpot (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
In Dialogue with the Ageing Wordsworth (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Introduction : Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Kansanedustajan rooli ja kansalaisodotukset (2014)
Åsa Bengtsson
B2 Bokavsnitt
Kriisi-istunto: dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä. (2014)
Jan-Otto Andersson
Kelan tutkimusosasto
B2 Bokavsnitt
"Lofsjungom Herrans namn!": Sionsharpans första häfte sommaren 1874 (2014)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen (2014)
Renata Svedlin
Opetushallitus
Opetushallitus
B2 Bokavsnitt
Mass-Mediated Popular Culture and Religious Socialisation (2014)
Marcus Moberg, Sofia Sjö
Routledge
B2 Bokavsnitt
Mellan finskt och svenskt: Den finlandssvenska litteraturen 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Miniature metamorphosis: Mrs Pepperpot empowered (2014)
Maria Lassén-Seger
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Provets konstruktion och statistiska egenskaper (2014)
Johan Korhonen
Lärum
B2 Bokavsnitt
Queering Mrs Pepperpot: Challenging the Normative Life Script Through Queer Aging (2014)
Mia Österlund
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Seitsemän ukkosen jylinä: Psalmi 29 Jumalan johtaman pelastushistorian perspektiivissä (2014)
Laato Antti
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
B2 Bokavsnitt
Selective Hydrogenation for Fine Chemical Synthesis (2014)
Pasi Virtanen, Eero Salminen, Päivi Mäki-Arvela, Jyri-Pekka Mikkola
John Wiley & Sons
B2 Bokavsnitt
Synthesis of Fine Chemicals Using Catalytic Nanomaterials: Structure Sensitivity (2014)
Dmitry Yu. Murzin, Yuliya Demidova, Benjamin Hasse, Bastian Etzold, Irina L. Simakova
CRC Press
B2 Bokavsnitt
Taloustieteen tulikinta hyvinvointivaltion taloudesta (2014)
Eva Österbacka
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
B2 Bokavsnitt
The liability of the carrier: A fundamental change? (2014)
Hannu Honka
Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt
B2 Bokavsnitt
Total faith is blind faith? Political trust, satisfaction with policy outputs and system responsiveness in Finland 2002-2013 (2014)
Kestilä-Kekkonen E, Söderlund P
Finnish Political Science Association
B2 Bokavsnitt
Ultrasonic Energy Promoted Allylation to Generate 1-C-(2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyl)prop-2-ene (2014)
Mark Farrell, Ciaran O’Reilly, Dilip V. Jarikote, Paul V. Murphy, Jani Rahkila
CRC Press
B2 Bokavsnitt
Vanhuuden ja vanhuustyön tulevaisuuksista (2014)
Alf Rehn
Turun ammattikorkeakoulu
B2 Bokavsnitt
Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
1812 год в Финляндии и Швеции: Опыт современников, историография и празднованиe (2015)
Johanna Wassholm, Wolfgang Mährle, Lars Peters, Sean Pollock, Claus Scharf, Thomas Stamm-Kuhlmann
B2 Bokavsnitt
Akademisk gudstjänsttradition vid Åbo Akademi (2015)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
B2 Bokavsnitt
Arctic securitization and climate change (2015)
Tynkkynen Nina, Palosaari Teemu
Edward Elgar
B2 Bokavsnitt
Arenorna och kombinationsmakten (2015)
Sandberg Siv, Sjöblom Stefan
B2 Bokavsnitt
Att handskas med mångfald: estniska eliters diskurser om minoriteter (2015)
Mikko Lagerspetz, Tanel Vallimäe
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B2 Bokavsnitt
Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten (2015)
Nils Erik Villstrand
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
B2 Bokavsnitt
Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning (2015)
Sven-Erik Hansén
Vasa svenska lärarförening
B2 Bokavsnitt
Att utlägga förståelse i hermeneutisk mening (2015)
Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Den hermeneutiska forskningsprocessen (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Det gränslösa hotet från cyberrymden (2015)
Lars Nicander
Ekerlids Förlag
B2 Bokavsnitt
Det rurala, det urbana och det mobila (2015)
Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Ett skärgårdsbönehus : Mattnäs bönehus 80 år 2014 (2015)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Fläskvalken som vällde över byxlinningen eller vad betyder storleken i bilderboken (2015)
Mia Österlund
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Bokavsnitt
Fruntimmers Bibelföreningens i Åbo tillkomst (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Från Bild till Text (2015)
LIllemor Östman-Myllyoja
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Från Westermarck till Pipping.: Pionjärer och institutioner i samarbete för den moderna sociologin (2015)
Susan Sundback
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B2 Bokavsnitt
Förord (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Hermeneutik, etik och forskningsetik (2015)
Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Hermeneutiskt samskapande genom dialog (2015)
Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Historiallisen Jeesuksen messiaaninen itsetietoisuus semiotiikan näkökulmasta (2015)
Antti Laato
Suomen Teologinen Instituutti
B2 Bokavsnitt
Hydrogen energy (2015)
S.S. Liji Sobhana, Lokesh Kesavan, Pedro Fardim
Studium Press LLC
B2 Bokavsnitt
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Introduction (2015)
Katrin Tidenberg, Airi-Alina Allaste
Cambridge scholars publishing
B2 Bokavsnitt
Itämeri, Suomi ja Venäjä: analyysi ympäristöturvallisuuden näkökulmasta (2015)
Tynkkynen Nina
Raja- ja merivartiokoulu
B2 Bokavsnitt
Kan Borgå stift reellt bli Svenska stiftet? (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre elever (2015)
Mikaela Nyroos, Hanna Eklöf, Bert Jonsson, Johan Korhonen, Carola Wiklund-Hörnqvist
Vetenskapsrådet
B2 Bokavsnitt
Kortti kiekkomaailmaan (2015)
Latva Otto
Teos
B2 Bokavsnitt
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Laulavat Leijonat (2015)
Kaj Ahlsved
Teos
B2 Bokavsnitt
Lilla-Janne (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Luigi Malerba och djuren (2015)
Clas Zilliacus
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Bokavsnitt
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Miten Marx näkyy nykyvasemmiston ohjelmissa? (2015)
Andreas Fagerholm
B2 Bokavsnitt
Opintopoluilta työelämään (2015)
Kirsi Hänninen, Jaana Kouri, Jere Kyyrö, Pekka Tolonen, Timo J. Virtanen
Turun yliopisto
B2 Bokavsnitt
Pari painavaa pointtia päätteeksi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
B2 Bokavsnitt
Peter I, Janina och jag eller Piter, Pusjkin och Peter (2015)
Martina Björklund
Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 27
B2 Bokavsnitt
Religion and the Welfare State under Neoliberal Hegemony (2015)
Tuomas Martikainen
Evangelische Verlagsanstalt
B2 Bokavsnitt
Ruumiillisuus (2015)
Johanna Ahonen, Anna Hynninen, Jaana Kouri, Tiina Mahlamäki
Turun yliopisto
B2 Bokavsnitt
Shaun Tan och tystnadens poetik (2015)
Maria Lassén-Seger
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Bokavsnitt
”Skriftligt och muntligt vittnesbörd” (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Matti Skoog
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
B2 Bokavsnitt
The botanical garden of Åbo Akademi university (2015)
Catherine af Hällström
Padova university press
B2 Bokavsnitt
Tutkivat SVV-opintokerhot ja myönteisen kehityksen mahdollisuus – tule mukaan ja pysy tolkuissasi (2015)
Jenni Pätäri, Annika Turunen, Ari Sivenius
Vapaa sivistystyö ry
B2 Bokavsnitt
Tyskland (2015)
Kimmo Elo
B2 Bokavsnitt
Uskonto suomalaisessa maahanmuuttotutkimuksessa (2015)
Tuomas Martikainen
Helsingin yliopisto
B2 Bokavsnitt
"...vaan elämää varten" Helenasta ystävänä ja esikuvana (2015)
Kari Kotkavaara
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari
B2 Bokavsnitt
Anders Chydenius (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Bokavsnitt
Anders Chydenius teologiska åskådning (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Aristokraattien lahjat kirkolle 1500-luvun alussa (2016)
Hägglund Anna-Stina
Turun historiallinen yhdistys ry
B2 Bokavsnitt
Besättningslösa fartyg - Juridiska utmaningar (2016)
Henrik Ringbom
Edita
B2 Bokavsnitt
Bilders betydelse och användning – texter tillägnade Lars Berggren (2016)
Marie-Sofie Lundström
Taidehistorian seura
B2 Bokavsnitt
Carl Olof Rosenius och den evangeliska rörelsen i Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling. (2016)
Birgitta Wahlberg
Edita
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/5 Nästa sida Sista sidan
Dela länk