Publications (429)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page35/43 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Korporatisierung (2013)
Johan Willner
Diaphanes
B2 Book section
Paikallisuuden ytimessä: Tarkastelussa Vaasan Palosaari (2013)
Peter Ehrström, Hannu Katajamäki
Vaasan yliopisto
B2 Book section
Pedagogen, rösten och ljudmiljön (2013)
Viveka Lyberg Åhlander
Gehrmans Musikförlag
B2 Book section
The Post-Apocalyptic Chronotope (2013)
Petter Skult
Inter-disciplinary press
B2 Book section
Ymmärrystä puolin ja toisin. Kasvatuksellisista arvoista kahden kulttuurin perheissä (2013)
Anna-Liisa Kuczynski
Turun yliopisto
B2 Book section
Att främja de äldres psykiska hälsa – psykosociala faktorer och insatser (2012)
Forsman Anna K, Nordmyr Johanna, Säätelä Sirkku, Nyqvist Fredrica
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
B2 Book section
Emancipatory narratives: Girlhood in contemporary Finno-Swedish fantasy (2012)
Maria Lassén-Seger
Makadam
B2 Book section
Epilogue: Learning intercultural marketing management (2012)
Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström, Maria Ivanova
Åbo Akademis bibliotek
B2 Book section
Från rationalism till den uppochnedvända världen - Den finsk-svenska färjefarten i fokus (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page35/43 Next page Last page
Share link Export

Share link