Publications (32)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
B2 Book section
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
B2 Book section
Seitsemän ukkosen jylinä: Psalmi 29 Jumalan johtaman pelastushistorian perspektiivissä (2014)
Laato Antti
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
B2 Book section
Sekularisering eller/och religiös övertygelse? (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Verbum
B2 Book section
Selective Hydrogenation for Fine Chemical Synthesis (2014)
Pasi Virtanen, Eero Salminen, Päivi Mäki-Arvela, Jyri-Pekka Mikkola
John Wiley & Sons
B2 Book section
Sentrale faktorer for en holdbar utvikling av avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Sentrale kompetanseområder i avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
B2 Book section
Shaun Tan och tystnadens poetik (2015)
Maria Lassén-Seger
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Book section
Side-streams from bioenergy and biorefinery complexes as a resource for circular bio-economy (2018)
Kataki R, Konwar LJ, Mikkola J-P, Bordoloi N, Saikia R, Chutia RS.
Elsevier
B2 Book section
Sjöfarten och världskrigen - en inledande översikt (2018)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Skriftspråkets väsen och gravens moraliska metafysik (2019)
Natan Elgabsi
Filosofi vid Åbo Akademi
B2 Book section
Slaget vid Tsushima 1905 (2016)
Ulf Sundberg
Bokförlaget Semic
B2 Book section
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B2 Book section
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Styrutmaningar i skolans mål och resultatuppföljning (2015)
Matti Skoog
Studentlitteratur
B2 Book section
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät (2016)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen, Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Book section
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset (2018)
Reinikainen M., Ryttäri T., Kanerva T., Kekäläinen H., Koskela K., Kunttu P., Mussaari M., Numers M. von, Rinkineva-Kantola L., Sievänen M., & Syrjänen K.
Suomen ympäristö
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export