Publications (19)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen
B2 Book section
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
B2 Book section
Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen (2014)
Renata Svedlin
Opetushallitus
Opetushallitus
B2 Book section
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg
B2 Book section
Lärares pedagogiska tänkande (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
B2 Book section
Lyssnande (2017)
Camilla Koskinen
B2 Book section
Lutherkyrkans altarkors - en märklig historia (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Luottamus Euroopan Unioniin (2019)
Thomas Karv, Tapio Raunio
Valtiovarainministeriö
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export