Publications (355)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/15 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z All 
B2 Book section
Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar (2010)
Jan Sjöberg
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
B2 Book section
Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet (2017)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.
B2 Book section
Ätstört flickskap i bloggar (2019)
Ann-Charlotte Palmgren
Stockholms universitet
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
B2 Book section
Zwischen Finnisch und Schwedisch: Die finnlandschwedische Literatur 1900-2012 (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Ymmärrystä puolin ja toisin. Kasvatuksellisista arvoista kahden kulttuurin perheissä (2013)
Anna-Liisa Kuczynski
Turun yliopisto
B2 Book section
Yhteisiä kokemuksia (2016)
Olli Lagerspetz
Turun yliopisto
B2 Book section
Världsherraväldets lokalavisor: Ultra, Quosego och andra handlingar från modernismens 1920-tal (2014)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Väckelsens minnesplatser (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Våldets gungbräda och ekonomiska öppningar: Riket Alger enligt Carl Reftelius (2016)
Emil Kaukonen
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Vuorovaikutuksen tukeminen (2007)
Pirkko Rautakoski, Sisko Tuovinen, Petri Rajala
PS-kustannus
B2 Book section
Women (2001)
Katarina Frostell, Martin Scheinin
Martinus Nijhoff Publishers
B2 Book section
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
B2 Book section
Visionär flickskildring i den senmoderna ungdomsromanen (2017)
Mia Österlund
Studentlitteratur
B2 Book section
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
B2 Book section
“We want Educated Fantis, not europeanised natives”. Euroafrikaner i Guldkustens urbana rum (2016)
Patrik Hettula
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Variation and change in a Finnish region of the Baltic sea (2006)
Huldén N
Franz Steiner Verlag
B2 Book section
Vanhuuden ja vanhuustyön tulevaisuuksista (2014)
Alf Rehn
Turun ammattikorkeakoulu
B2 Book section
Valtion ja paikallishallinnon jännitteinen suhde (2016)
Pekka Kettunen, Michael Kull
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
B2 Book section
Vad är religiös tro bra för? (2010)
Hugo Strandberg
Verbum
B2 Book section
Vad är bildning bra för? (2018)
Hugo Strandberg
Folkets Bildningsförbund r.f.
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/15 Next page Last page
Share link Export