Publications (156)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/7 Next page Last page
A Å B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y All 
C1 Book
Szenen zur Kaiserzeit: Ansichten und Aussichten vom 19. zum 20. Jahrhundert (2002)
Gerhard Schildberg-Schroth
Lit verlag
C1 Book
Svenskt, finskt och ryskt: Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835 (2014)
Johanna Wassholm
Svenska litteratursällskapet i Finland
C1 Book
Suomalaisten politiikkatietämys (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Edita Prima
C1 Book
Studier i obligationsrätt (2015)
Björn Sandvik
Sandvik Law & Consulting
C1 Book
Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi (2019)
Marie Rosenius
Artos & Norma bokförlag
C1 Book
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber
C1 Book
Spravocnik po brounovskomy dvizeniy - fakty i formuly (2016)
Andrey Borodin, Paavo Salminen
Lan publishers
C1 Book
Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847 (2016)
Holger Weiss
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C1 Book
Skola på vetenskaplig grund (2016)
Andreas Ryve, Kirsti Hemmi, Per Kornhall
Natur och kultur
C1 Book
Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv - finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv (2010)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C1 Book
Sienet ja metsien luontoarvot (2014)
Tea von Bonsdorff, Ilkka Kytövuori, Jukka Vauras, Seppo Huhtinen, Panu Halme, Teppo Rämä, Lasse Kosonen, Stefan Jakobsson
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
C1 Book
Self-Knowledge and Self-Deception (2015)
Hugo Strandberg
Palgrave Macmillan
C1 Book
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård (2017)
Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Metsähallitus
C1 Book
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C1 Book
Reincarnation in Philo of Alexandria (2015)
Sami Yli-Karjanmaa
Society of Biblical Literature
C1 Book
Realizing the Global Compact (2002)
Viljam Engström
University of Helsinki
C1 Book
På väg mot det postsekulära: Tankar under femton år (2014)
Tage Kurtén
Uppsala universitet
C1 Book
Projektledning (2019)
Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
Liber
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/7 Next page Last page
Share link Export