Publications (12371)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page11/124 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
B1 Non-refereed journal articles
Att glömma och att minnas musik. En essä om ett radioprogram (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Finsk tidskrift
B2 Book section
Att handskas med mångfald: estniska eliters diskurser om minoriteter (2015)
Mikko Lagerspetz, Tanel Vallimäe
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
"At the Heart of Culture?" Constructing the ´Creative City´ Through Logomo (2014)
Astrid Huopalainen , Jutta Tailas
Scandinavian Journal of Public Administration
C2 Edited book
At the Intersection of Computer Science with Biology, Chemistry and Physics: In Memory of Solomon Marcus (2017)
Gheorghe Paun, Ion Petre, Grzegorz Rozenberg, Arto Salomaa
Elsevier
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
At the Origins of a Western Sacred Dance Tradition - A History in Need of Re-writing (2017)
Laura Hellsten
Luther-Agricola-Seura
A4 Conference proceedings
Att inte ge upp skolan - en kartläggning av riskfaktorer för utslagning av elever inom yrkesutbildningen (2006)
Pia Nyman-Kurkiala, L Lindholm, K Ström, G Jungerstam.
A3 Book section, Chapters in research books
Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen (2014)
Johanna Björkholm
Ethnos Ry
A1 Journal article (refereed)
Attitudes related to child sexual abuse: scale construction and explorative study among psychologists (2008)
Finnilä-Tuohimaa K, Santtila P, Björnberg L, Hakala N, Niemi P, Sandnabba K
Scandinavian Journal of Psychology
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Attitudes toward immigration and the neighborhood effect (2016)
Staffan Himmelroos, Mikko Leino
Siirtolaisuus - Migration
E1 Popularised article, newspaper article
Att jämföra sig med andra (2014)
Jonas Lagerström
Åbo Underrättelser
E1 Popularised article, newspaper article
Att kringgå övervakning på nätet (2015)
Ann-Charlotte Palmgren
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Att kvalificera sig till mentor – perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare (2015)
Jessica Aspfors, Göran Fransson
Psykologi i kommunen
D1 Article in a trade journal
Att leda (med) vårdvetenskaplig kunskap. (2014)
Yvonne Näsman
Vård i fokus
D1 Article in a trade journal
Att leva sin stad (2015)
Mia Österlund
Lysmasken
A1 Journal article (refereed)
Att leva världen som Guds – idrottens fenomenologiska lekfullhet som resurs för teologin verklighet (2015)
Mikael Lindfelt
Teologinen Aikakauskirja
B2 Book section
"Att ljudet av vingar fanns". Tuonelas svan i Bo Carpelans roman Axel (2017)
Kerstin Romberg
Föreningen Granskaren
A3 Book section, Chapters in research books
Att lära sig av historien : historiebruket i en nekrolog över Fredrik Gabriel Hedberg (2016)
Ingvar Dahlbacka
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Att läsa George Orwells 1984 idag (2015)
Pia Maria Ahlbäck
1984 av George Orwell. I en bearbetning av Robert Icke och Duncan Macmillan (teaterprogram)
Svenska Teatern
E1 Popularised article, newspaper article
Att läsa skönlitteratur betyder att man står på någon annans axlar och ser hur världen då ser ut (2018)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Underrättelser
A3 Book section, Chapters in research books
Att medverka till barns självutveckling (2015)
Märta Sandvik
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
E1 Popularised article, newspaper article
Att möta St. Louis (2018)
Jason Finch
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Att passera moraliska gränser (2017)
Anders Westerlund
Österbottens tidning
B1 Non-refereed journal articles
Att popularisera vetenskap: Två temperament (2014)
Camilla Kronqvist
Ikaros
B2 Book section
Att predika från Gamla testamentet i luthersk tradition (2018)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
B1 Non-refereed journal articles
Att resa i tid och rum [editorial] (2018)
Hanna Lindberg
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Att sakna grunder (2014)
Mari Lindman
MFÅA
E1 Popularised article, newspaper article
Att skapa en trovärdig fiktiv värld. Ett samtal om Blade runner 2049 (2017)
Marcus Prest, Mio Lindman
Ikaros
A3 Book section, Chapters in research books
Att skriva filosofi: Kommentarer till ett exempel (2018)
Hugo Strandberg
Acta Universitatis Upsaliensis
E1 Popularised article, newspaper article
Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa (2014)
Julia Tidigs
Källan
A1 Journal article (refereed)
Att snickra medborgarskap? (2015)
Annika Turunen
The Nordic Journal of Cultural Policy
D6 Edited professional books
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
B2 Book section
Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten (2015)
Nils Erik Villstrand
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
B1 Non-refereed journal articles
Att ställa frågor till det förflutna [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Att sudda ut gränsen: ackulturation i polsk-finländska familjer (1994)
Anna-Liisa Kuczynski
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analytisk kategori (2014)
Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg
Sukupuolentutkimus
D4 Published development or research report or study
Att sätta kurs mot framtiden: Planeringsförutsättningar och målbilder för hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet (2018)
Örjan Pettersson, Kenneth Nordberg
B2 Book section
Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning (2015)
Sven-Erik Hansén
Vasa svenska lärarförening
B1 Non-refereed journal articles
Att tala kärlekens språk (2015)
Camilla Kronqvist
niin & näin
D1 Article in a trade journal
Att tala ungt till de unga (recension av Lars Sunds Natten är ännu ung) (2015)
Mia Österlund
Lysmasken
A3 Book section, Chapters in research books
Att teoretisera pedagogikens relationer (2017)
Michael Uljens
Gyldendal Akademisk
A3 Book section, Chapters in research books
Att tänka praktiskt kring det teoretiska - om teologins kommunikativa självförståelse (2016)
Mikael Lindfelt
Artos & Norma bokförlag
A1 Journal article (refereed)
Att undersöka lyssnares perception av regional variation (2015)
Saara Haapamäki, Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A1 Journal article (refereed)
Att upprätthålla traditionell kunskap: Om immateriellt kulturarv och bevarande (2016)
Björkholm Johanna
Budkavlen
B2 Book section
Att utlägga förståelse i hermeneutisk mening (2015)
Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B1 Non-refereed journal articles
Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel (2016)
Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Johanna Lindström
Högre Utbildning
D1 Article in a trade journal
Att vara annorlunda. Recension av Björn Bergenholtz’ Lejoparden (2017)
Maria Lassén-Seger
Opsis barnkultur
B1 Non-refereed journal articles
Att vara del i något större [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Att vara en god jurist (2014)
Viljam Engström
stadgaensium
C1 Book
Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland. (2014)
Lena Marander-Eklund
Svenska litteratursällskapet i Finland
G5 Doctoral dissertation (article)
Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker (2018)
Pastuhov Annika
E1 Popularised article, newspaper article
Att vilja djuren väl - paradoxer inom djurhållningen (2011)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Att vårda skapelsen: Intervju med Sara Willberg (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B1 Non-refereed journal articles
Att välja identitet? Identitetsförhandlingar och interferens hos olika minoritetsgrupper. Presentation av forskningsproblem. (2003)
Anna-Liisa Kuczynski
Laboratorium för folk och kultur
D6 Edited professional books
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
A3 Book section, Chapters in research books
’Att återvända till början’ : historia och identitet inom Missionsprovinsen (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A4 Conference proceedings
A Two Level Approach to Making Class Predictions (2003)
Costea A, Eklund T
A1 Journal article (refereed)
A two-stage approach to the segmentation of FIB-SEM images of highly porous materials (2012)
Salzer M, Spettl A, Stenzel O, Smatt JH, Linden M, Manke I, Schmidt V
Materials Characterization
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
A typology of creative consumers in living labs (2015)
Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström, Mika Westerlund
Journal of Engineering and Technology Management
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Auditing and Information Technology: Current Practice and Challenges (2014)
Gullkvist Benita
Atremi
D3 Professional conference proceedings
Auditor Reporting– Contemporary Expectations among Three Interest Groups (2015)
Gullkvist Benita
American Accounting Association Annual Meeting
A1 Journal article (refereed)
August Hermann Francke och det pietistiska minnets
transkulturalitet
(2015)
Kim Groop
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
A4 Conference proceedings
A UML Profile for the TACO Protocol Processing Platform (2004)
Truscan D
A3 Book section, Chapters in research books
A Unified Approach to Code Generation from Behavioral Diagrams (2004)
Björklund D, Lilius J, Porres I
Kluwer Academic publishers
C2 Edited book
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita (2018)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm, Eva Costiander-Huldén, Emil Kaukonen, Heli Rantala, Jyrki Heino
Porthan-seura
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2015:6 (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2016:7 (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2017:8 (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
D6 Edited professional books
Ausdruck - Vortrag - Konferenz : ein Materialaufriss für die diskursive Vorlesung. Teilbd 1, Ausdruckslehre (2002)
Gerhard Schildberg-Schroth
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Authentication and Nigerian letters (2013)
Martin Gill
De Gruyter
A4 Conference proceedings
Authentic Heavy Metal and Contextual Aesthetics (2015)
Daniel Frandsen
Aalto university publication series. crossover
A3 Book section, Chapters in research books
Authenticity (2011)
Martin Gill
John benjamins
A1 Journal article (refereed)
Authoring and verification of clinical guidelines: A model driven approach (2010)
Perez B, Porres I
Journal of Biomedical Informatics
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Authoring IEC 61508 Based Software Development Process Models (2013)
Ivan Porres, Jeanette Heidenberg, Max Weijola, Kristian Nordman, Dragos Truscan
Springer
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Authorship and Documentary Boundary Objects (2012)
Huvila Isto
IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS)
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Autocausticization by borate in burning black liquor droplets (2004)
Forssen M, Hupa M, Kochesfahani S, Rickards H
TAPPI Press
B2 Book section
Autoetnografi. Att läsa andras kroppar (2011)
Ann-Charlotte Palmgren
Studentlitteratur
D1 Article in a trade journal
Autoilijoiden perustama Scandic-Trans 25 vuotta : Thermokuljetusten osaaja: historia (2016)
Tom Fredman
Ajolinja Professional Drivers Magazine
A1 Journal article (refereed)
Automated Drop-on-Fiber contact angle measurement using a microrobotic platform (2014)
Pooya Saketi, Juha Hirvonen, Yuli Lai, Christian Ganser, Christian Teichert, Joakim Järnström, Pedro Fardim, Pasi Kallio
Nordic Pulp and Paper Research Journal
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Automated High-Throughput Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy to Detect Protein-Protein Interactions (2015)
Guzmán C, Oetken-Lindholm C, Abankwa D
Journal of Laboratory Automation
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Automated production of [18F]FTHA according to GMP (2018)
Savisto N, Viljanen T, Kokkomaki E, Bergman J, Solin O
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Automated reformulation of disjunctive constraints in MINLP optimization (1999)
J. Björkqvist, T. Westerlund
Computers and Chemical Engineering
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Automatic discovery of combined drug therapy (2016)
Vladimir Rogojin, Keivan Kazemi, Krishna Kanhaiya, Eugen Czeizler, Ion Petre
A1 Journal article (refereed)
Automatic dynamic chemical fractionation method with detection by plasma spectrometry for advanced characterization of solid biofuels (2012)
Boonjob W, Zevenhoven M, Ek P, Hupa M, Ivaska A, Miro M
Journal of Analytical Atomic Spectrometry
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Automatic Performance Space Exploration of Web Applications (2016)
Tanwir Ahmad, Fredrik Abbors, Dragos Truscan
Springer
View on publisher's site
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page11/124 Next page Last page
Share link Export