Publikationer (568)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/57 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Bettina Kümmerling-Meibauer (ed.): The Routledge Companion to Picturebooks. London: Routledge, 2018 (2019)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av: Maria Cinthio & Anders Ödman (förf. och red.), Vägar mot Lund. En antologi om stadens uppkomst, tidigaste utveckling och entreprenaden bakom de stora stenbyggnaderna. Historiska media, Lund 2018 (2019)
Lars Berggren
Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning - Nordic Review of Iconography
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Recension av Svein Slettan Fantastisk litteratur for barn og unge (2019)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Svein Slettan Fantastisk litteratur for barn og unge (2019)
Mia Österlund
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Recent Advances in Cellulose Chemistry and Potential Applications (2019)
Poonam Trivedi, Pedro Fardim
Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Recherche linguistique sur un corpus provenant d’Internet : considérations éthiques (2019)
Soili Hakulinen, Meri Larjavaara
Société néophilologique de Helsinki
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Recurrent respiratory tract infections or acute otitis media were not a risk factor for vocabulary development in children at 13 and 24 months of age (2019)
Annette Nylund, Laura Toivonen, Pirjo Korpilahti, Anne Kaljonen, Ville Peltola, Pirkko Rautakoski
Acta Paediatrica
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recycling of Industrial Metals and Materials: Trends in Recent Research—Part I (2019)
Dirk E. Verhulst, Fiseha Tesfaye, Mark E. Schlesinger
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society
Visa på utgivarens sida
10 | 25 | 50 | 100 
Första sidan Föregående sida2/57 Nästa sida Sista sidan
Dela länk