Publikationer (435)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я Alla 
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Löst folk i torghörnet (2019)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lösning genom etik? (2016)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
O2 Annat
Lönar det sig att ge historien liv? (2019)
Christoffer Holm
D1 Artikel i en facktidskrift
Lääke 75+-tietokanta auttaa vanhusten lääkehoidossa (2017)
Jyrkkä J, Ahonen J, Antikainen R, Hartikainen S, Hosia H, Parkkisenniemi-Kinnunen U, Huupponen R
Suomen Lääkärilehti
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lättläst sommaridyll. Recension av Marita Lindquists Majali i juni månad (2001)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Läsnyckel till Om jag försvann (2013) av Meg Rosoff (2017)
Maria Lassén-Seger
http://www.alma.se/Pristagare/Lasnycklar/
D1 Artikel i en facktidskrift
Läsnyckel till Ankomsten av Shaun Tan (2012)
Maria Lassén-Seger
http://www.alma.se/Pristagare/Lasnycklar/
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Läsning? Litteratur? Litteraturvetenskap? (2013)
Claes Ahlund
Finsk tidskrift
E3 Redigerat populärverk
Läsgodis (2004)
Maria Lassén-Seger
Åbo kulturcentrum
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Läsande och liv. Årets bok i Hbl Bokextra: Anneli Furmarks En sol bland döda klot (2016)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Läroplansreform och inlärningssyn (1994)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Myrskog
Utbildningsstyrelsen
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen (2014)
Renata Svedlin
Opetushallitus
Opetushallitus
A4 Konferenspublikationer
Lärarutbildningen i Finland: exemplet Åbo Akademi (1992)
Myrskog Gunilla, Sundqvist R., Wenestam Claes-Göran
Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen (1994)
Gunilla Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A4 Konferenspublikationer
Lärarnas språkkontakter på ett tvåspråkigt gymnasiecampus (2018)
Katri Hansell, Michaela Pörn, Sanna Heittola
VAKKI Publications 9
B2 Bokavsnitt
Lärares pedagogiska tänkande (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lärares förväntningar på rektors ledarskap - om medarbetarskap, verksamhetskultur och skolledning (2016)
Siv Saarukka
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Läraktiviteter för informationskompetens: främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor? (2017)
Claes Dahlqvist
Högskolepedagogisk debatt
D2 Artikel i en professionell bok
Länsi-Suomen mielenterveyskysely 2005-2014 (2015)
Kristian Wahlbeck, Johanna Nordmyr, Kaarina Reini, Anna K. Forsman, Esa Aromaa, Fredrica Nyqvist, Kjell Herberts
D2 Artikel i en professionell bok
Länsi-Euroopan palapeli (2016)
Siv Sandberg
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Längtan efter förståelse, oro för missförstånd.: Intervjuaren som den nödvändiga andra (2018)
Sofie Strandén-Backa
Budkavlen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Längtan efter en syster. Recension av Anna-Karin Eurelius' See you, lilla Sister (2005)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Länge leve språkuniversitetet! (2008)
Jan Jylhä, Mia Panisse, Gunnel Salminen
Meddelanden från Åbo Akademi
D2 Artikel i en professionell bok
Lähetysyhteistyön muisto Ambomaan kulttuurissa (2018)
Kim Groop
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Låt ungdomarna göra misstag (2017)
Rapeli Lauri
D1 Artikel i en facktidskrift
Låtsaslivets leda. Recension av Ulla Donners Spleenish (2017)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Låt kandidattestet hjälpa dig att hitta rätt (2019)
Lauri Rapeli
D1 Artikel i en facktidskrift
Låt inte musiken rädda dig från sporten (2018)
Kaj Ahlsved
Rondo classic
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Långsiktighet gynnar oss alla (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Långsiktiga och kortsiktiga faktorers effekter på partisympatier i 2015 års finländska riksdagsval (2017)
Peter Söderlund
Politiikka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Långläsning: Från dominerande husfader till mjukispappa? Den finländska pappan under 100 år (2017)
Hanna Lindberg
Svenska YLE
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Långläsning: Exilen är inget äventyr (2017)
Antony Fredriksson
Svenska YLE
B2 Bokavsnitt
Lyssnande (2017)
Camilla Koskinen
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lyssna, fråga, se (2011)
Hugo Strandberg
Artos & Norma bokförlag
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lysande, på gruvligt allvar, i en mörk tid: Recension av Pia Ingström Känslor äger rum (2014)
Pia Ahlbäck
Lysmasken
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lysande produktion (2014)
Ria Heilä-Ylikallio
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lyriska lärosatser bortom ja och nej. Recension av Gösta Ågren, Ritten mot nuet (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E2 Populär monografi
Lypyrtti-Lypertö: Kylä väylien varrella (2011)
Jaana Kouri
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lyhörda musiker i Ahlbecksalen (Concert review) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Lyhytterapeuttinen työote (2015)
Kanninen K, Uusitalo-Arola L
PS-kustannus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lyckliga vi (2018)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lyckliga dagar åt alla? Finländsk partireklam i televisionen under 1990-talet (2001)
Tom Carlson
Politiikka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lycklig? (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
D2 Artikel i en professionell bok
Luukas - naisten evankelista? (1992)
Ari Ahokas
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lutidinium-based ionic liquids for efficient dissolution of cellulose (2019)
Rakesh Samikannu, Shashi Kant Shukla, Ajaikumar Samikannu, Jyri-Pekka Mikkola
New Journal of Chemistry
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Luther, Wittgenstein, and Political Theology (2014)
Tage Kurtén
Pickwick Publications
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutherträdgården i Wittenberg. En trädgård till minne av reformationen (2019)
Ingvar Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Luthers vattenvärld fungerar. Recension av Annika Luthers De hemlösas stad (2011)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Luthers inställning till judarna under hans sista levnadsår (2017)
Jarmo Juntumaa
teologia.fi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Luthers 95 teser (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Lutherkyrkans altarkors - en märklig historia (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutheran Theology as Affirmation of the Secular: Revisiting Gustaf Wingren in Dialog with American Theology (2019)
Bengt Kristensson Uggla
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutheran moral thinking : its dilemma in a late modern setting (2012)
Tage Kurtén
Cambridge scholars publishing
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lutheranism and Welfare State Expertise. The Example of Heikki Waris (2015)
Hanna Lindberg
Perichoresis
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Luteinizing Hormone and GATA4 Action in the Adrenocortical Tumorigenesis of Gonadectomized Female Mice (2017)
Doroszko M, Chrusciel M, Stelmaszewska J, Slezak T, Rivero-Muller A, Padzik A, Anisimowicz S, Wolczynski S, Huhtaniemi I, Toppari J, Rahman NA
Cellular Physiology and Biochemistry
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lurt av tillit og håp (2014)
Siv Sandberg
Kommunal Rapport
O2 Annat
Lurendrejare och "falska varor" (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lurar den eugeniska logiken i kulisserna? (2017)
Carolin Ahlvik-Harju
Ikaros
B2 Bokavsnitt
Luottamus Euroopan Unioniin (2019)
Thomas Karv, Tapio Raunio
Valtiovarainministeriö
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Luontokulttuurit feministisessä tutkimuksessa [editorial/pääkirjoitus] (2017)
Pieta Hyvärinen, Sari Irni, Katariina Kyrölä, Marja Vehviläinen
Sukupuolentutkimus
C1 Bok
Luonnonyrttiopas: Hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle (2016)
Simo Moisio, Yrjö Mäkinen, Marja Tuominen, Jukka Vauras
Opetushallitus
D2 Artikel i en professionell bok
Luomisuskon maailmaa muuttava potentiaali (2010)
Gunnar af Hällström
D1 Artikel i en facktidskrift
Luokkatandem - Matka yli kielirajan (2016)
Katri Hansell, Michaela Pörn
Tempus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lundomästaren – Från anonymitet till en konstruerad identitet (2016)
Katri Vuola
Finskt museum
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lunch Beat, Lefebvre and the politics of organizational space (2018)
Tuomo Peltonen, Perttu Salovaara
Routledge
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lukuromaani evankeliumien vierestä. (2014)
Kari Syreeni
Vartija
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lukujen motivoinnista Hilbertin hotelliin (2015)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Solmu
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Lukion psykologia : kurssit 1-5 (2016)
Harri Peltomaa, Ari Ahokas, Alexsander Borshagovski, Katri Blomqvist, Anna Heltimoinen, Saija Hongisto-Peltomaa, Karoliina Kepsu, Tuomo Seitola
Opintoverkko
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Lukion psykologia : kurssi 1 : psyykkinen toiminta ja oppiminen (2016)
Ari Ahokas, Alexsander Borshagovski, Katri Blomqvist, Anna Heltimoinen, Saija Hongisto-Peltomaa, Karoliina Kepsu, Harri Peltomaa, Tuomo Seitola
Opintoverkko
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Lukion filosofia : kurssi 2 (2016)
Olli Apponen, Ari Ahokas, Milla Suvikas, Tapio Turpeinen
Opintoverkko
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Lukion filosofia. Kurssi 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun (2016)
Ari Ahokas, Hanna Tuominen, Jussi Saarela, Tapio Turpeinen
Opintoverkko
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lukijalta: Muovit kiertoon myös festareilla (2019)
Sonck-Rautio Kirsi, Tynkkynen Nina
Turun Sanomat
C2 Redigerat verk
Lukijalle - Till läsaren ; Muuttuva kulttuuriperintö. Det föränderliga kulturarvet. (2014)
Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala, Maija Santikko
Ethnos
D1 Artikel i en facktidskrift
Luisteluvaara!: Euroyhdistelmille ehdotetaan jopa huonon kelin ajokieltoa (2015)
Tom Fredman
Ajolinja Professional Drivers Magazine
B2 Bokavsnitt
Luigi Malerba och djuren (2015)
Clas Zilliacus
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Bokavsnitt
Luft under vingarna. Joel Pettersson och expressionismens örngeneration (2017)
Maria Renman
Föreningen Granskaren
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ludwig Heinrich Nicolays Monrepos (2005)
Johanna Wassholm
Finsk tidskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ludic Child Metamorphs: Picturebooks, Playfulness and Power (2007)
Maria Lassén-Seger
Pied Piper
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
L-type calcium channels regulate filopodia stability and cancer cell invasion downstream of integrin signalling. (2016)
Guillaume Jacquemet, Habib Baghirov, Maria Georgiadou, Harri Sihto, Emilia Peuhu, Pierre Cettour-Janet, Tao He, Merja Perälä, Pauliina Kronqvist, Heikki Joensuu, Johanna Ivaska
Nature Communications
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
L-Pentoses in Biological and Medicinal Applications (2011)
Forsman JJ, Leino R
Chemical Reviews
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party (2013)
Johan Lagerkvist; Gustav Sundqvist
Studies in Media and Communication
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Low-temperature ozone decomposition, CO and iso-propanol combustion on silver supported MCM-41 and silica (2018)
P. Konova, A. Naydenov, Pl. Nikolov, N. Kumar
Journal of Porous Materials
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Low-temperature gas–solid carbonation of magnesia and magnesium hydroxide promoted by non-immersive contact with water (2016)
James Highfield, Jason Chen, Mojtaba Haghighatlari, Jacob Åbacka, Ron Zevenhoven
RSC Advances
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Low-temperature corrosion in co-combustion of biomass and solid recovered fuels (2016)
Emil Vainio, Hanna Kinnunen, Tor Laurén, Anders Brink, Patrik Yrjas, Nikolai DeMartini, Mikko Hupa
Fuel
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Low temperature corrosion in co-combustion of biomass and solid recovered fuels (2015)
Emil Vainio, Hanna Kinnunen, Tor Laurén, Anders Brink, Patrik Yrjas, Nikolai DeMartini, Mikko Hupa
Instituto Superior Técnico
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/5 Nästa sida Sista sidan
Dela länk