Publications (681)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/14 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
C1 Book
Förändringsledning (2019)
Anette Hallin, Anna Olsson, Maria Widström
A1 Journal article (refereed)
Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Förutsägbara skumraskaffärer. Recension av Arlette Starcks Ikonsmugglarna (2009)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Försök och misstag (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Försök och misstag (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
För Sverige i tiden (2015)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Försvara bildning och demokrati! (2018)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
E1 Popularised article, newspaper article
Förståelse från insidan - sextio år av samhällsvetenskapens idé (2018)
Olli Lagerspetz, Jonas Ahlskog
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
För stor eller liten?: Om den offentliga sektorns storlek (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
E1 Popularised article, newspaper article
Försoning genom att förstå den andre (2016)
Matias Kaihovirta
Källan
A3 Book section, Chapters in research books
Försoning, erkännande och inklusion : perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna (2016)
Carola Nordbäck
Studies on Religion and Memory
A1 Journal article (refereed)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv: (The spirituality of the congregation from a liturgical perspective) (2014)
Bernice Sundkvist
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
E1 Popularised article, newspaper article
Förpassade (2017)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Förpaktare (2019)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Förord/Introduction (2016)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
B1 Non-refereed journal articles
Förord/Introduction (2017)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
B1 Non-refereed journal articles
Förord/Introduction (2015)
Anna-Maria Åström
Budkavlen
B1 Non-refereed journal articles
Förord/Editorial (2017)
Annette Landen
ICO Iconographisk post
B2 Book section
Förord (2019)
Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Åbo Akademi University
B2 Book section
Förord (2010)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Förord (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Förord (2018)
Thomas Girmalm, Marie Rosenius
Umeå universitet
B2 Book section
Förord (2015)
Gustav Björkstrand
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Förord (2018)
Clas Zilliacus
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Förord (2017)
Barbara Lönnqvist
Lind
A3 Book section, Chapters in research books
Förord (2017)
Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Umeå universitet
E1 Popularised article, newspaper article
För- och nackdelar med samkommuner (2014)
Siv Sandberg
Finlands kommuntidning
E1 Popularised article, newspaper article
Förnuftets röst (2016)
Jonas Ahlskog
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
För lite – lagom – för mycket? Om talterapeuter och talterapi i Svenskfinland (2014)
Simberg Susanna

Puheterapeutti
A1 Journal article (refereed)
Förhållandet mellan uppfattningar, perception och produktion i svenskan i Helsingfors (2017)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A3 Book section, Chapters in research books
Förhållandet mellan temperament och språkutveckling hos spädbarn (2014)
Denise Ollas, Pirkko Rautakoski, Linnea Karlsson
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A1 Journal article (refereed)
För Gud och fosterland : religiöst historiebruk i Anders Svedbergs historieskrivning (2016)
Jakob Dahlbacka
Teologinen Aikakauskirja
B1 Non-refereed journal articles
Författningar: gamla och nya (2014)
Dag Anckar
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Författarna - en utsatt grupp (2018)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
E1 Popularised article, newspaper article
Föreställningar om Israel vid tidens slut (2014)
Maria Leppäkari
E1 Popularised article, newspaper article
Föreställningar om biologisk särart. Biblisk stigma, vetenskap och samtida samhällsproblem (2016)
Natan Elgabsi
Ikaros
C2 Edited book
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Föreläsningar i teologi under Gamla Akademins tid. Ett studentperspektiv (2006)
Anni Maria Laato
Finsk tidskrift
D4 Published development or research report or study
Förekomsten av toxiska blågrönalger i Åländska insjöar (1988)
Diana Toivola, John Eriksson, Jussi Meriluoto
O2 Other
Fördömda minnen och utsuddade historier (2019)
Miriam Rönnqvist
A1 Journal article (refereed)
Fördjupad hälsa: Kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma (2014)
Åsa Larsson, Terese Bondas, Ingela Lundgren
Hoitotiede
E1 Popularised article, newspaper article
Föraktet för fakta mer skrämmande än bomber (2017)
Martin Gustafsson
Svenska Dagbladet
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/14 Next page Last page
Share link Export