Publications (14701)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page7/1471 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
E1 Popularised article, newspaper article
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Älgar i skärgården (2014)
Mikael von Numers
BioFoto Finland årsbok
D1 Article in a trade journal
Äktenskapligt kammarspel om och för vår tid. Recension av Negar Nasehs De fördrivna (2016)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page7/1471 Next page Last page
Share link Export