Publications (14701)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/148 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
B3 Non-refereed conference proceedings
« Représentation de la tyrannie dans les tragédies à sujet turc du Grand Siècle français »: "Politique tyrannique et tragique au sérail" (2008)
David Chataignier
Centre de Recherche sur l'Histoire du Théâtre
A1 Journal article (refereed)
Экстрактивные вещества технических лигнинов после паро-взрывных обработок (2016)
С.М. Крутов, Я.А. Гравитис, Е.В. Ипатова, А.Р. Ахмадулина, М.М. Анджс, Р.Р. Тупчаускас, А.В. Пранович, А.В. Васильев
Vestnik
A3 Book section, Chapters in research books
Цветы в переводе - вызов переводчику (2019)
Барбара Леннквист
University of Tartu
A3 Book section, Chapters in research books
Толстой - пацифист : Магнолия и полынь на пути Андрея Болконского (2016)
Барбара Леннквист
ИРЛИ РАН/Росток
A1 Journal article (refereed)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕВЕРНЫМ СТРАНАМ/ Involving the citizenry in implementing foreign policy of the Russian Federation towards the Nordic states (2014)
Mariya Riekkinen, Gennady Chebotaryov
Journal of Foreign Legislation and Comparative Law/ ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
C1 Book
«Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века. (2018)
Daria Oreshina, Polina Vrublevskaya, Ivan Zabaev, Elena Pavlyutkina
Издательство Православного Свято-Тихоновского Университета
A3 Book section, Chapters in research books
Открытие русского эроса : "Езда в Остров Любви" Тредиаковского (2014)
Барбара Леннквист
ОГИ
A4 Conference proceedings
Групповые блоги как объект медиалингвистики (2016)
Mokroborodova Larisa
Medialingvistika
St. Peterburgskij gosudarstvennyj universitet
A1 Journal article (refereed)
«Водные» звукоподражания в финском и русском языках (2016)
Виймаранта Й., Александрова А. А. , Богомолов А. С. , Пасмор Е. С. , Тикканен Л.
Jazyk i kul'tura
B1 Non-refereed journal articles
Або Академи: кризис - пора обновления (2015)
Larisa Mokroborodova
Russian language abroad = Русский язык за рубежом
G5 Doctoral dissertation (article)
α-Pinene oxide and verbenol oxide isomerizations over heterogeneous catalysts (2014)
Martina Stekrova
A1 Journal article (refereed)
α-D-glucopyranose adsorption on a Pd30 cluster supported on boron nitride nanotube (2016)
Antonio Prestianni, Remedios Cortese, Francesco Ferrante, Roberto Schimmenti, Dario Duca, Sophie Hermans, Dmitry Yu. Murzin
Topics in Catalysis
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
α5β1 integrin recycling promotes Arp2/3-independent cancer cell invasion via the formin FHOD3. (2015)
Nikki R. Paul, Jennifer L. Allen, Anna Chapman, Maria Morlan-Mairal, Egor Zindy, Guillaume Jacquemet, Laura Fernandez del Ama, Nermina Ferizovic, David M. Green, Jonathan D. Howe, Elisabeth Ehler, Adam Hurlstone, Patrick T. Caswell
Journal of Cell Biology
View on publisher's site
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Övervakning av fjärrvärmenät med data från fjärravlästa förbrukningsmätare
(2014)
Marcus Grönlund
C2 Edited book
Översättning från latin, inledning och kommentarer ; Tretton brev / Augustinus (2007)
Anni Maria Laato, Patrik Hagman
Artos & Norma bokförlag
E1 Popularised article, newspaper article
Överlevnad efter feberepidemi (2014)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Östergök är tröstergök? (2015)
Andreas Lindén
Västra Nyland
D1 Article in a trade journal
Österbottens svenska biblioteksförening 1938-1982 (2013)
Christina Flemming
Bibban
B2 Book section
Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar (2010)
Jan Sjöberg
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
C2 Edited book
Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (2017)
Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
E1 Popularised article, newspaper article
Ölets moralekonomi (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Ögonblick - av vad då? [kolumn] (2019)
Tage Kurtén
Åbo Underrättelser
B2 Book section
Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet (2017)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.
E1 Popularised article, newspaper article
Ödesmättad sorglöshet. [Recension av Annika Luthers roman Fördärvaren (2016)] (2016)
Freja Rudels
Ny Tid
D5 Textbook, professional manual or guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
Finn Lectura
A3 Book section, Chapters in research books
Äänihäiriöisten opiskelijoiden ryhmäterapian vaikuttavuus (2006)
Susanna Simberg
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus (2012)
Peter Söderlund, Hanna Wass, Sami Borg, Lauri Rapeli
Justitieministeriet
E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysiän laskemisella hoidetaan seurausta - ei syytä (2010)
Vesa Koskimaa
Turun Sanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Äänestysikää lähestyvien nuorten yhteiskuntatietämyksessä suuria eroja (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Turun Sanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Äventyr i det förflutna. Recension av Yvonne Hoffmans Det röda bokmärket (2006)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Äventyret som blev allt för lagom. [Recension av Anna Gullichsen & Cara Knuutinens Betty i luften] (2016)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Ätstört flickskap i bloggar (2019)
Ann-Charlotte Palmgren
Stockholms universitet
E1 Popularised article, newspaper article
Är Popper bortglömd? (2013)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Är ministerportföljerna rätt packade? (2019)
Nina Nyman
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Ärlig dokumentation av åldrandets process. Recension av Claes Anderssons Busholmen nästa (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Är kroppen vår farkost? (2014)
Camilla Kronqvist
Balder
E1 Popularised article, newspaper article
Är du en illusion? [Recension av Mary Midgley: Är du en illusion?] (2016)
Hugo Strandberg
Ikaros
E1 Popularised article, newspaper article
Är det någon som lyssnar? (Column) (2014)
Kaj Ahlsved
Österbottens Tidning
A3 Book section, Chapters in research books
Är det en dygd att förlåta? (2014)
Hugo Strandberg
Helsingin yliopisto
E1 Popularised article, newspaper article
Är den finländska barnboken en hallonbåtsflykting? (2014)
Mia Österlund, Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A4 Conference proceedings
Är att en citatmarkör? (2010)
Sofie Henricson
Svenskans beskrivning
E1 Popularised article, newspaper article
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
B1 Non-refereed journal articles
Älskad och föraktad : några metodiska reflektioner utifrån en receptionsstudie av Elisabeth Beskows författarskap 1895–1910 (2014)
Ulrika Lageröf Nilsson
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Älgar i skärgården (2014)
Mikael von Numers
BioFoto Finland årsbok
D1 Article in a trade journal
Äktenskapligt kammarspel om och för vår tid. Recension av Negar Nasehs De fördrivna (2016)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken
E1 Popularised article, newspaper article
Ägande som befrielse eller förbannelse (2016)
Olli Lagerspetz
Ikaros
A1 Journal article (refereed)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
B3 Non-refereed conference proceedings
Återbruk av 50-talet (2015)
Lena Marander-Eklund
E1 Popularised article, newspaper article
Årsfest med förhinder (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Årsfest i Kristinestad, en god vana? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets julklapp för unga läsare (2018)
Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok: Solja Krapu: Färdig för skrubben (2005)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok: Siri Hustvedts Sommaren utan män (2012)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok: Marc Haddons The curious incident of the dog in the night-time (2004)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok: Louis Sachars Holes (2003)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok: Boel Westins Tove Jansson: ord, bild, liv (2007)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Årets bok 2015 (2015)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
A1 Journal article (refereed)
Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing (2015)
Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
A1 Journal article (refereed)
Åldersvillkor i arbetsplatsannons (2017)
Strend, Alfred
Edilex sarja
A1 Journal article (refereed)
Åland as a special case: from monolith to diverse? (2018)
Atina Nihtinen
Journal of Northern Studies
A3 Book section, Chapters in research books
Åke Hodell's Kerberos - A Case Study (2016)
Fred Andersson
Brill Rodopi
View on publisher's site
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
D2 Article in a professional book
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman
A1 Journal article (refereed)
Åbo konvetets byggnder, grundplan och rumsplacering (2017)
Per-Erik Stenlund
Faravid
E1 Popularised article, newspaper article
Åbo i december 1917 (2017)
Johanna Wassholm
Åbo Underrättelser
E1 Popularised article, newspaper article
Åbobaserad konstnärsroman bygger kulisser. Recension av Martin Högstrands roman "Claire" (2019)
Ylva Perera
Åbo Underrättelser
D4 Published development or research report or study
Åbo Akademi Process Chemistry Centre : Annual report 2013-2014 (2014)
Hanna Lindqvist, Anders Brink, Rose-Marie Latonen, Päivi Mäki-Arvela, Anna Sundberg
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
C1 Book
Åbo Akademi i sin början 1918-1945 (2019)
Nils Erik Villstrand
Åbo akademi
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/148 Next page Last page
Share link Export