Fullsatt i kyrkan när MÖK uppförde Messias

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: HSS Media
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Österbottens Tidning
Tidskriftsakronym: ÖT
Nummer: 07.04.2015

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:45