Dissecting direct and indirect parental effects on reproduction in a wild bird of prey: Dad affects when but not how much

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jon E. Brommer, Patrik Karell, Esa Aaltonen, Kari Ahola, Teuvo Karstinen
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Behavioral Ecology and Sociobiology
Volym: 69
Artikelns första sida, sidnummer: 293
Artikelns sista sida, sidnummer: 302
eISSN: 1432-0762

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:59