Martin Rheinheimer, Geschlechterreihen der Insel Amrum 1694–1918 (=Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 8), Norddorf/Amrum: Jens Quedens 2010

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Beyer Jürgen
Förläggare: Matthiesen
Förlagsort: Husum
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
Tidskriftsakronym: ZSHG
Volym: 140
Artikelns första sida, sidnummer: 340
Artikelns sista sida, sidnummer: 341


Nyckelord

Demographics, Genealogy, Microhistory

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:14