Klasslärares uppfattningar om fortbildningsbehovet i naturvetenskapliga läroämnen

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Catherine Henriksson
Publisher: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande
Publication year: 2015

Last updated on 2020-25-02 at 05:48