En studie i symmetrigrupper: med fördjupning i rymdgrupp nr. 53

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Sandberg
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2000
Antal sidor: 24

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:52