Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
Nummer i serien: 805
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 328
ISBN: 978-951-583-344-0
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 01:29