Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Ehrström
Redaktörer: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska kulturfonden
Moderpublikationens namn: Makten att kombinera: Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 124
ISBN: 978-951-9211-94-7


Abstrakt

Två centrala begrepp, gentrifiering och social hållbarhet, diskuteras först generellt och kopplas därefter till utveckling i Svenskfinland, utgående från en rurbaniserad stadsnära landsbygd, Sundom by i Vasa. Typiskt här är en tudelad omvandlingsprocess, med både socioekonomiska och lingvistiska implikationer på lokal nivå.
Traditionell gentrifiering - främst uppgradering och utträngningsmekanismer i urbana forna arbetar- och industristadsdelar - noteras därtill kort i en finlandssvensk kontext utgående från Arabiastranden, Helsingfors.


Nyckelord

Gentrifiering, rurban, Social hållbarhet, socioekonomisk omvandling, Sundom

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 04:11