Beräkningskemiska studier av lignaner: Konformationsförändringar i hydroximatairesinol under molekyldynamiksimuleringar i vatten

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Sandberg
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2009
Antal sidor: 54

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:36