Core--shell designs of photoluminescent nanodiamonds with porous silica coatings for bioimaging and drug delivery I: fabrication

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva von Haartman, Hua Jiang, Andrei A. Khomich, Jixi Zhang, Sergey A. Burikov, Tatiana A Dolenko, Janne Ruokolainen, Hongchen Gu, Olga A. Shenderova and Igor I. Vlasov and Jessica M. Rosenholm
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Journal of Materials Chemistry. B
Volym: 1
Nummer: 18

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:52